Comunicació

El ple d’octubre aprova inicialment el projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es va aprovar la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local. […]
Comunicació

El ple d’octubre votarà l’aprovació inicial del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Un punt important és la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local. […]