Ventós es compromet amb el veïnat i l’Ajuntament a aplicar mesures correctives per reduir l’impacte de les olors al municipi

Ventós

S’ha celebrat una nova reunió entre l’empresa Ventós, l’Ajuntament i el veïnat afectat per les olors provinents de l’empresa de perfums i aromes Ventós, olors que van ser especialment intenses durant les nits del passat estiu. En aquesta reunió s’han detallat les mesures correctores que s’estan prenent i es prendran per poder continuar amb la necessària convivència ciutadana.

Ventós és una empresa santjustenca, amb seu al municipi des de fa 22 anys i una plantilla consolidada amb arrels al poble.

L’Ajuntament ha demanat a l’empresa una sèrie de mesures per minimitzar aquestes molèsties al més aviat possible, i Ventós s’ha compromès a complir-les.

S’han elaborat dos estudis: un d’olors i un de toxicitat, atesa la preocupació ciutadana. L’estudi de toxicitat demostra que les olors generen molèsties, però en cap cas són un problema de salut pública. Respecte l’estudi d’olors, aquest recomana un seguit de mesures que ja s’han començat a implementar o s’implementaran durant els propers 3 mesos.

Durant l’estiu es van dur a terme una sèrie d’accions:

  • Tancament permanent de finestres i de qualsevol forat suficientment important com perquè pugui produir-se una fuita de partícules emmagatzemades a l’interior de l’establiment industrial.
  • Desplaçament del material emmagatzemat susceptible de generar olors a l’exterior de la nau cap a l’interior.
  • Apagat durant la nit de l’extracció de la zona de laboratoris i a la nau on es troben les substàncies més oloroses, per tal d’impedir la circulació de partícules que puguin provocar molèsties per olors.
  • Ruixat dels patis exteriors per tal de disminuir el gradient de temperatures, que provoca la dispersió nocturna de les partícules.

Posteriorment, després de constatar que això no ha sigut suficient per eliminar la molèstia i arran de l’auditoria externa duta a terme, l’empresa s’ha compromès a implantar una sèrie de mesures extres, de caràcter immediat:

  • Aïllament de les naus: tancaments i finestres bloquejades per evitar la sortida d’olors; aïllament de les juntes de la paret i el sostre amb cinta d’alumini i escuma poliuretà; segellat perimetral dels exutoris i del badalot del magatzem automàtic; tancament de portes d’obertura a l’exterior i molls de càrrega/descàrrega, i ús de portes automàtiques ràpides a les àrees de reenvàs i magatzem. Implantat durant el mes d’octubre. A més, es col·locarà aire condicionat a la nau per reduir al màxim l’obertura de portes i finestres durant els períodes de calor.
  • Nou sistema filtració mitjançant carbó actiu, amb canalització del sistema d’extracció a un únic col·lector per posterior filtratge mitjançant reforç de carbó actiu, que multiplica per 15 la capacitat de filtració, i la instal·lació d’una xemeneia  a la sortida del filtre, per a la millora de la dispersió de les molècules. Data d’implantació: aquest mes de novembre.
  • Projecte de relocalització dels productes amb olor més intensa a un nou magatzem fora de Sant Just. Data prevista: gener del 2023

Des de l’Ajuntament vetllem per a la bona convivència ciutadana i empresarial. Per aquest motiu, ens hem compromès també a encarregar un estudi extern de medicions de la qualitat de l’aire. Esperem que totes aquestes molèsties es puguin solucionar ben aviat.