Aprovat definitivament el projecte executiu de rehabilitació de la Masia de Can Freixes al ple de gener

Sala de plens de Sant Just

Ahir, 26 de gener, es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de gener de 2023.

Un dels punts principals de l’ordre del dia va ser l’aprovació definitiva del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes, amb un pressupost de 912.648,91 €, redactat per l’arquitecte Joan Pujadas Farré. El projecte ja s’havia aprovat inicialment al ple d’octubre de 2022, i no s’han presentat al·legacions ni suggeriments.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorA favorA favorAbstenció

En matèria econòmica es van presentar i aprovar quatre punts:

  • L’increment dels preus de l’energia i dels combustibles fòssils dels darrers mesos, no només a Catalunya sinó a tot el món, ha provocat una pujada de preus de materials i matèries primeres, així com una major inestabilitat dels mercats que ha impactat negativament en els sectors productius i ha provocat aquest augment de preus.

Per això, el Ple de l’Ajuntament ha considerat oportú adoptar mesures urgents i de caràcter excepcional per revisar els preus dels contractes d’obres públics. Així doncs, es va aprovar la revisió excepcional dels preus dels contractes d’obres de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i de la societat municipal Promunsa, per tal de minimitzar les afectacions de l’increment extraordinari dels preus de les matèries primeres als contractes d’obres públics.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorEn contraAbstencióA favor
  • Es van aprovar dos punts relacionats amb les retribucions dels membres de la corporació: l’increment de les retribucions corresponent a l’exercici 2023 (del 2,5%), ja sigui amb dedicació exclusiva o parcial, així com l’increment dels imports per assistència dels membres de la corporació als plens municipals, a les sessions de la junta de govern local i a la junta de portaveus (també del 2,5%), tot plegat amb efectes de l’1 de gener de 2023.
PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorEn contraEn contraAbstenció
  • També es va aprovar per urgència l’increment retributiu de la plantilla de l’Ajuntament, d’acord amb les previsions consignades en el pressupost, amb efectes de l’1 de gener de 2023.
PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorA favorA favorAbstenció
  • Es va aprovar inicialment la modificació de crèdit número 1/2023 del pressupost municipal de l’Ajuntament, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per a la inversió en la nova pista poliesportiva que s’ubicarà al barri de Mas Lluí (3.950.000 €) i pel mobiliari de l’Escola Bressol Mainada (300.000 €).
PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorAbstencióAbstencióAbstenció

De l’àrea de Serveis a la Persona, es va aprovar la revisió anual del cànon en metàl·lic a abonar per part de la residència i centre de dia Vitàlia, per l’import de 23.633,75 € per a l’any 2023.

La concessió demanial de l’ús i l’aprofitament de la parcel·la situada al carrer Parlament Català, número 5, on s’ubica la residència, data del ple de maig del 2006, i des de llavors s’ha anat revisant anualment.  Aquesta revisió de preus no comporta cap despesa al pressupost de la Corporació de l’any en curs.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióAbstencióA favor

MOCIONS

  • La moció del regidor no adscrit per la seguretat dels nostres avis va quedar rebutjada.
PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
En contraEn contraEn contraEn contraEn contraEn contraA favor
  • Es va aprovar la moció del grup municipal PSC relativa als efectius policials per la seguretat ciutadana a Sant Just Desvern. Actualment la Policia Local assumeix actuacions que són pròpies dels Mossos d’Esquadra, i per això es demanarà a la Generalitat de Catalunya i, en concret, al Departament d’Interior, que es facin efectius els recursos policials dels Mossos d’Esquadra necessaris i es destinin dues patrulles al municipi.
PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorEn contraEn contraAbstenció
  • Es va aprovar per unanimitat la moció dels grups municipals PSC, Sant Just En Comú i Endavant Sant Just per garantir l’educació inclusiva als centres de Sant Just Desvern, d’acord amb la instància presentada per l’AFA de l’Escola Montseny, dins de la iniciativa conjunta de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya.

Per últim, es va llegir el Manifest del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que es commemora avui, 27 de gener de 2023.

Podeu recuperar el ple íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.