El primer ple de l’any aprovarà definitivament el projecte executiu de rehabilitació de la Masia de Can Freixes

Sala de plens de Sant Just

Aquest dijous, 26 de gener, a les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de gener, el primer d’aquest any 2023.

Entre els diferents punts de l’ordre del dia, destaca l’aprovació definitiva del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes, amb un pressupost de 900.000 €, redactat per l’arquitecte Joan Pujadas Farré. El projecte ja s’havia aprovat inicialment al ple d’octubre de 2022, i no s’han presentat al·legacions ni suggeriments.

En matèria econòmica:

  • Es revisaran excepcionalment els preus dels contractes d’obres de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i de la societat municipal Promunsa, per tal de minimitzar les afectacions de l’increment extraordinari dels preus de les matèries primeres als contractes d’obres públics.
  • Per urgència, entrarà l’aprovació de l’increment retributiu de la plantilla de l’Ajuntament, del 2,5% de les retribucions bàsiques i complementàries, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022, amb efectes de l’1 de gener de 2023.
  • S’aprovarà l’increment de les retribucions dels membres de la corporació corresponent a l’exercici 2023 (del 2,5%), ja sigui amb dedicació exclusiva o parcial, així com l’increment dels imports per assistència dels membres de la corporació als plens municipals, a les sessions de la junta de govern local i a la junta de portaveus (també del 2,5%).
  • S’aprovarà inicialment la modificació de crèdit número 1/2023 del pressupost municipal de l’Ajuntament, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

De l’àrea de Serveis a la Persona, està prevista l’aprovació de la revisió anual del cànon en metàl·lic a abonar per part de la residència i centre de dia Vitàlia, per l’import de 23.633,75 € per a l’any 2023.

Es presentaran les següents mocions:

  • Moció del regidor no adscrit per la seguretat dels nostres avis.
  • Moció del grup municipal PSC relativa als efectius policials per la seguretat ciutadana a Sant Just Desvern.
  • Moció de la regidora no adscrita per fomentar la participació de les entitats de Sant Just al ple municipal.
  • Moció dels grups municipals PSC, Sant Just En Comú i Endavant Sant Just per garantir l’educació inclusiva als centres de Sant Just Desvern.

Per últim, es llegirà el Manifest del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que es commemora el 27 de gener de 2023.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament o presencialment a la sala de plens.

Consulteu l’ordre del dia en el següent enllaç.