A partir de dilluns 22 d’abril es poden sol·licitar les subvencions per a entitats i altres col·lectius

Dilluns 22 d’abril s’obrirà el període de sol·licitud de subvencions per a entitats, fundacions, associacions i agrupacions de persones que duguin a terme activitats d’utilitat pública o interès social. El termini per sol·licitar una subvenció finalitza el 22 de maig de 2024. Tota la informació està ubicada a la pàgina de Subvencions.

Com a novetat, a partir d’aquest any, la tramitació de sol·licitud es farà a través d’una nova eina informàtica que facilitarà i simplificarà tant el procediment de sol·licitud com les fases posteriors (comprovació, valoració de les sol·licituds presentades, atorgament de la subvenció i pagament). Un cop tramitada, s’haurà de presentar una instància genèrica i adjuntar el document que s’ha obtingut del programari de sol·licitud.

Per poder accedir al programari cal disposar de les claus d’usuari i contrasenya per cada línia de subvenció que es vulgui sol·licitar.  Per obtenir-les, s’han de sol·licitar mitjançant una petició per correu electrònic a subvencions@santjust.cat. Aquesta bústia de correu també serveix com a canal directe de consultes.

Àmbits subvencionables

Existeixen les següents línies de subvenció:

–      Cultura: Activitats de difusió i promoció de la cultura.

–      Cultura: Activitats de difusió i promoció de la dansa i altres formes d’expressió artística.

–      Esports: Suport a clubs i associacions esportives.

–      Esports: Foment de l’esport.

–      Joventut.

–      Acció social: Àmbit d’atenció social i d’atenció a la gent gran.

–      Acció social: Àmbit de salut pública.

–      Solidaritat, cooperació i immigració.

–      Participació.

–      Aniversaris i commemoracions.

–      Comerç i Empresa.

–      Gènere i igualtat.

–      Medi ambient i sostenibilitat.