El ple d’abril vol aprovar les bases per als ajuts per a les activitats extraescolars

Ple municipal Sant Just Desvern

Com cada últim dijous de mes, dijous 25 d’abril de 2024 se celebra ple municipal ordinari. La sessió es pot seguir presencialment a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, o en directe a través del canal de YouTube.

Els precs i preguntes de la ciutadania tindran lloc a les 18.15 h, com ja va ocórrer el mes passat. Aquest canvi es du a terme per facilitar la participació en el ple dels santjustencs i santjustenques que vulguin parlar amb l’alcalde i la corporació municipal.

El ple en si, amb els diferents punts de l’ordre del dia, començarà com de costum a les 19 h.

En aquesta ocasió, l’ordre del dia consta dels següents punts:

Nou ajut per a famílies amb infants amb necessitats educatives especials

De l’Àrea de Serveis a la Persona, es volen aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics a persones menors i adolescents que estiguin empadronades o escolaritzades a Sant Just Desvern per a la realització d’activitats extraescolars.

Amb l’aprovació d’aquest punt, l’Ajuntament impulsarà unes noves bases d’ajuts per a escolars amb necessitats educatives especials, que se sumen a les ja existents per a activitats extraescolars. Per tant, hi haurà dos tipus d’ajut per al curs 2024-2025:

  • Per a infants de 3 a 18 anys: fins a un màxim 500 € subvencionats per a una activitat extraescolar.
  • Per a escolars de 0 a 22 anys: amb document acreditatiu de necessitats educatives especials.

Podran sol·licitar dos tipus de suports; un ajut de fins a un màxim de 1.000 euros per activitat extraescolar de tipus cultural, lúdica o esportiva  (500 euros aniran destinats al suport educatiu que necessita l’infant per poder desenvolupar l’activitat)  i  un segon ajut per suport escolar o educatiu de fins a un màxim de 1.900 euros.

Aquestes segones ajudes se sol·licitaran un cop la família hagi tingut una cita prèvia amb el servei de primera acollida de serveis socials, per tal de garantir que la petició s’ajusta a l’oferta i a la capacitat del municipi i del servei, per tal de poder garantir una bona atenció a l’infant o jove.

L’Ajuntament també desenvoluparà un programa de formació a les persones de les entitats o col·lectius que ofereixen activitats per a aquests escolars, buscant així una major inclusió i integració. Aquesta acció s’emmarcarà dins del futur Pla d’Inclusió Local.

Millores als patis de les escoles Canigó i Montserrat

De l’Àrea d’Economia, es votarà la modificació d’un crèdit de 53.400 euros, que anirà destinat per a reformes de les escoles públiques. Es col·locaran veles als patis de les escoles de Canigó i Montserrat per protegir els infants de les hores de més sol.

També es farà la rectificació d’un error material observat a les despeses del pressupost de l’Ajuntament.

Modificacions dels permisos i les condicions de treball del personal de l’Ajuntament

Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia i Serveis Generals, es du a votació la modificació puntual del dotzè acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Es reformularan i introduiran nous articles pel que fa a millores en el permís de matrimoni i parelles de fet, al permís parental per cura de fill, filla o menor acollit, i el permís per mort, accident, hospitalització o intervenció quirúrgica de familiars.

Mocions

S’han presentat quatre mocions:

  • Moció del grup municipal del Partit Popular d’ajudes al lloguer.
  • Moció del grup municipal de Junts per Catalunya-Sant Just Desvern sobre l’actualització del reglament per l’ús de la llengua catalana per l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
  • Moció del grup municipal d’Endavant Sant Just per a la millora del servei AMBici i el transport públic a Sant Just Desvern.
  • Moció del grup municipal d’Endavant Sant Just sobre eleccions catalanes i compromís amb Sant Just.
  • Moció del grup municipal de la CUP-AMUNT per fomentar la participació de les entitats i el conjunt del veïnat de Sant Just al Ple municipal.

L’ordre del dia del ple d’abril de 2024 es pot consultar aquí.