Nova web provisional de l’Institut Escola Mas Lluí: consulteu les llistes de sol·licituds

Ja s’han publicat les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional dels diferents centres educatius de Sant Just.

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Com que l’Institut Escola Mas Lluí encara no gaudeix d’un espai físic, s’ha creat una pàgina web provisional per estar al corrent de totes les novetats del procés de preinscripció i matriculació: https://sites.google.com/xtec.cat/iemasllui

Fins al 22 d’abril de 2024: presentació de reclamacions. Si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions).