El pla “Sant Just Desvern, Ciutat amiga de les persones grans” pren forma

Gent gran - Sant Just Desvern


El Pla “Sant Just Desvern, Ciutat amiga de les persones grans” pren forma amb un centenar de propostes per satisfer les necessitats del col·lectiu.


El mes de desembre de 2022 Sant Just Desvern va entrar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans de l’OMS, passant a ser membre del moviment global de ciutats i governs que es preocupen per satisfer millor les necessitats de les persones grans. 
 
D’aquesta manera, Sant Just Desvern es compromet a compartir i promoure els valors i principis centrals de l’enfocament d’amabilitat, implementant polítiques per crear entorns locals amigables amb les persones grans, participant activament també de l’intercanvi d’experiències amb altres membres de la Xarxa. 
 
Des del mes de gener, s’han dut a terme diferents accions per elaborar  el diagnòstic de la situació, destacant els punts forts i les necessitats i reptes de Sant Just Desvern per esdevenir un municipi amigable. En aquesta fase, ha participat molt activament la ciutadania, especialment les persones grans, les entitats, serveis, tècnics i tècniques municipals, representants electes, etc. 
 
Així, els grups focals de debat s’han organitzat per col·lectius i han pogut analitzar els diferents reptes i fer propostes de millora. S’ha fet també una consulta online a les persones grans, on se les va animar a fer propostes concretes de millora. 
 
De tot el treball fet, s’han recollit 99 propostes de millora, algunes ja en implementació, i se n’han prioritzat 31, agrupades en 8 eixos:


1. Accessibilitat i ús d’espais públics i privats 
2. Mobilitat i transport 
3. Habitatge 
4. Relacions de suport i ajuda mútua 
5. Respecte, desigualtats i inclusió 
6. Participació social i cívica 
7. Comunicació i informació 
8. Serveis socials i de salut 

Aquestes propostes configuren el Pla d’acció del projecte ”Sant Just Desvern, Ciutat amiga de les persones grans” per als anys 2023-2027, que ben aviat es publicarà.
 

La gent gran ha posat l’accent en les següents propostes: 

  • Millora de la via pública i la mobilitat pel que fa a les voreres i rampes, més bancs per seure, identificar punts perillosos per a vianants, etc. 
  • Ajuts per facilitar l’eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació d’habitatges i ampliar l’oferta d’habitatge amb serveis per a persones grans. 
  • Potenciar les relacions intergeneracionals i l’acompanyament en la soledat no volguda. 
  • Civisme amb la tinença d’animals de companyia i amb els aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda. 
  • Fomentar la participació de les persones grans a la societat. 
  • Facilitar l’accés al món digital i a la informació municipal. 
  • Reforçar l’atenció a la salut i l’atenció social.