L’Ajuntament destinarà 10.000 euros del pressupost a projectes cooperatius de Burkina Faso, Gàmbia i el Líban

Votacions Fons Català de Cooperació

Durant el mes de juliol de 2023, la ciutadania ha pogut votar a quins tres projectes del Fons Català de Cooperació es destinen 10.000 euros del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

En concret, cada projecte rebrà 3.333 euros. Hi han participat 65 persones (cada persona podia votar fins a tres projectes), i és el tercer any consecutiu que l’Ajuntament fa aquesta aportació.

Els tres projectes més votats per la ciutadania han estat els següents:

  • Dret a l’aigua potable: dues escoles i un poblat com a titulars de drets (Burkina Faso) – 44 vots

El projecte consisteix en la construcció i posada a punt de tres pous d’aigua potable a Burkina Faso per evitar la mortalitat infantil, las malalties diarreiques i la sobrecàrrega de treball de les dones, nens i nenes i la set d’aquests darrers quan són a l’escola. Els pous són de tipus perforació o forage. Són pous estrets que poden arribar a molta fondària, tapats i amb bomba manual. L’aigua no es pot contaminar i donen aigua tot l’any. Aquests pous necessiten perforacions pregones i costen molts diners. Per a aquests poblats que a penes en fan servir, són inabastables.

La població beneficiària col·laborarà activament en la construcció dels pous: portaran pedra per fer ciment, faran el ciment i ajudaran a construir la base, el conducte, l’abeurador i el pou perdut. També donaran menjar als obrers de l’empresa constructora i els deixaran un lloc per a dormir. Els alcaldes i altres autoritats locals n’estan assabentats.

Més informació

  • Hope – Projecte per a la millora de la salut, l’alimentació i la nutrició (Gàmbia) – 42 vots

Gàmbia és un dels països més pobres de l’Àfrica, amb una inseguretat alimentària i nutricional elevada, especialment entre els infants menors de 5 anys. L’Upper River Region, zona on es portarà a terme el projecte, és una de les regions amb una inseguretat alimentària més gran, especialment entre infants menors de 5 anys, la qual cosa constitueix un greu problema de salut pública.

Durant els últims 28 anys, WASDA ha treballat amb les comunitats en la promoció de l’assistència sanitària bàsica i la seguretat alimentària mitjançant una àmplia gamma de programes i col·laboració amb organitzacions internacionals. Aquest projecte suposa un pas més de l’organització cap a la garantia del drets de les persones gambianes. Aquest projecte permetrà a WASDA explorar formes de desenvolupament agrícola per millorar la seguretat alimentària de la població. A més, també contribuirà a la millora dels serveis bàsics de salut.

Més informació

  • Salut mental al camp de refugiats palestins de Beddawi (Líban) – 34 vots

El projecte té com a objectiu millorar el benestar general i la inclusió social de les comunitats palestines a través dels serveis de salut mental oferts pel Centre d’Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud al campament de Beddawi.

El Centre d’Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud-BAS proporciona serveis de salut mental de prevenció i intervenció integrals. L’atenció comprèn serveis de psiquiatria, psicoteràpia, teràpia del llenguatge, teràpia psicomotora i un servei de treball social. Els serveis es proporcionen a dos nivells: serveis d’atenció (Resultat 1) i activitats de base comunitària (Resultat 2).

El Resultat 1 del projecte se centra a millorar el benestar i l’autoconfiança dels nens/nenes i adolescents mitjançant l’enfortiment dels serveis de salut mental al Camp de Beddawi. La segona línia d’intervenció (Resultat 2) es basa a fer activitats comunitàries per reforçar el coneixement i la consciència sobre la salut mental per millorar la inclusió social dels nens amb condicions de salut mental i la seva acceptació en la comunitat.

Més informació