Votacions obertes per escollir l’aportació al Fons Català de Cooperació

Projectes Fons Català de Cooperació

L’Ajuntament de Sant Just Desvern inicia un procés participatiu per escollir els projectes del Fons Català de Cooperació als quals destinarà 10.000 euros del pressupost municipal. L’Ajuntament farà una aportació econòmica de 3.333 euros a cadascun dels tres projectes més votats per la ciutadania. És el tercer any consecutiu que es fa aquesta aportació.

Com voto els projectes?

Cada persona pot seleccionar, com a màxim, tres projectes del Fons Català de Cooperació. La votació està oberta durant el mes de juliol i s’hi pot accedir a través d’aquest formulari.

Informació sobre els projectes

  • Hope – Projecte per a la millora de la salut, l’alimentació i la nutrició (Gàmbia)

Gàmbia és un dels països més pobres de l’Àfrica, amb una inseguretat alimentària i nutricional elevada, especialment entre els infants menors de 5 anys. L’Upper River Region, zona on es portarà a terme el projecte, és una de les les regions amb una inseguretat alimentària més gran, especialment entre infants menors de 5 anys, la qual cosa constitueix un greu problema de salut pública.
 
Durant els últims 28 anys, WASDA ha treballat amb les comunitats en la promoció de l’assistència sanitària bàsica i la seguretat alimentària mitjançant una àmplia gamma de programes i col·laboració amb organitzacions internacionals. Aquest projecte suposa un pas més de l’organització cap a la garantia del drets de les persones gambianes. Aquest projecte permetrà a WASDA explorar formes de desenvolupament agrícola per millorar la seguretat alimentària de la població. A més, també contribuirà a la millora dels serveis bàsics de salut.

Més informació

  • El poder de les dones en el ioga i l’esport amb persones refugiades (Grècia)

El projecte està emmarcat en la Campanya Món Local Refugi – Obrim escletxes a les fronteres fortalesa. L’entitat considera que l’esport té el poder de canviar la vida d’algú, que, a través de l’esport, les persones desenvolupen força, esperança, comunitat i amistat eterna. Basat en els valors organitzatius de Yoga and Sports with Refugees de promoció física i benestar mental, el projecte fomenta la comunitat a través de l’esport, apoderament i desenvolupament d’habilitats i integració local mitjançant l’eliminació de barreres. Treballem l’enfortiment del rol de lideratge de les dones refugiades amb les que treballem.

YSR dona suport a més de 3.500 refugiats a Grècia cada mes, mitjançant el ioga i altres activitats esportives. Tenen tres ubicacions: Lesbos, Atenes i Ioannina. Ofereixen prop voltant de 20 esports diferents, des d’esports de camp, a arts marcials, passant per córrer, ballar, gimnàstica i activitats especials per a dones. 

Més informació

  • Fons humanitari de suport a persones nicaragüenques a l’exili privades arbitràriament de nacionalitat i a les seves famílies amb necessitat de protecció internacional (Costa Rica)

El projecte busca gestionar un fons humanitari obert adreçat al grup de persones nicaragüenques que han estat privades arbitràriament de la seva nacionalitat, que es trobin a Costa Rica o altres països d’Amèrica Llatina on hi hagi presència de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe; i per als seus familiars que hagin de sortir amb urgència de Nicaragua, o es trobin en altres països i busquin la reunificació a Costa Rica.

El propòsit principal és que puguin cobrir almenys les necessitats següents: alimentació, higiene, allotjament, transport, atenció mèdica i/o psicològica, medicaments, tràmits legals i documentació, entre d’altres, segons les particularitats de cada cas. Com a resultat de facilitar aquests suports s’espera propiciar una millora de la situació actual i contribuir a l’accés a drets, segons les possibilitats de protecció internacional de què disposin. Es preveu lliurar una quantitat màxima de subsidi econòmic de 1.000 dòlars per persona, a partir de criteris per a la selecció de persones amb més vulnerabilitat socioeconòmica, a partir dels lineaments del Manual d’Acció Humanitària del SJM-CR, i un procediment operatiu específic en què es definiran els estàndards mínims (requisits, mecanismes de sol·licitud, opcions per al lliurament del subsidi -transferència bancària, efectiu, targeta precarregada-, restriccions, fonts de comprovació per a la rendició de comptes i elements de salvaguarda), que tindran per principi la no revictimització i el reconeixement de les persones com a subjectes de drets.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per la pròpia naturalesa d’aquesta iniciativa i els processos permanents per a la diligència de finançaments per part de les organitzacions donants, es proposa dinamitzar el fons humanitari per fases, la primera amb un termini de 12 mesos, temps que permetrà anar sumant recursos en la mesura que concretin noves recaptacions.  Això permet anticipar i mantenir flexibilitat davant d’escenaris en els quals, per exemple, més persones nicaragüenques a l’exili siguin privades de la seva nacionalitat, més familiars hagin de fugir de Nicaragua, o es vegi incrementada la sortida de persones a la recerca de protecció internacional davant l’agreujament de la crisi sociopolítica, l’empobriment associat i la violència generalitzada que pateixen els opositors al règim.

Més informació

  • Atenció sociojurídica a persones en desplaçament forçat i incidència a la frontera sud (Melilla – Espanya)

Solidary Wheels és una associació catalana sense ànim de lucre, de base democràtica, no jeràrquica i dirigida per dones, fundada per un grup de voluntàries independents, el propòsit de la qual és millorar la inclusió social de les persones en trànsit a través de l’exercici dels seus drets i la incidència política i social. L’objectiu general del projecte és contribuir a garantir rutes segures i legals a les persones que tracten d’arribar a la península, a través de l’acompanyament legal per facilitar aquestes rutes en la base de la legislació existent: suport jurídic i acompanyament administratiu, documentació i incidència i la intervenció social especialment amb persones en trànsit en situació de carrer.

La problemàtica principal del col·lectiu de persones en situació irregular a Melilla, és l’exclusió social més absoluta i la vulneració sistemàtica i impune dels seus drets. La situació actual, normalitzada i acceptada a Melilla durant dècades, afecta directament la situació de les persones en trànsit, que es veuen immerses en un estat de no dret i es troben constantment amb obstacles per fer passes per resoldre la situació d’irregularitat administrativa en què es troben. Un dels col·lectius més afectats per aquesta situació de vulneració de drets són els joves que migren sols.

Més informació

  • Dret a l’aigua potable: dues escoles i un poblat com a titulars de drets (Burkina Faso)

El projecte consisteix en la construcció i posada a punt de tres pous d’aigua potable a Burkina Faso per evitar la mortalitat infantil, las malalties diarreiques i la sobrecarrega de treball de les dones, nens i nenes i la set d’aquests darrers quan són a l’escola. Els pous són de tipus perforació o forage. Són pous estrets que poden arribar a molta fondària, tapats i amb bomba manual. L’aigua no es pot contaminar i donen aigua tot l’any. Aquets pous necessiten perforacions pregones i costen molts diners. Per a aquests poblats que a penes en fan servir, són inabastables. 
 
Els  tres forages, han estat demanats per les poblacions o per les associacions de pares (els de les escoles) a l’ONG contrapart, ADLK, que n’ha detectat la necessitat, un cop escoltats la possible població beneficiària. 
 
La població beneficiària col·laborarà activament en la construcció dels pous: portaran pedra per fer ciment, faran el ciment i ajudaran a construir la base, el conducte, l’abeurador i el pou perdut. També donaran menjar als obrers de l’empresa constructora i els deixaran un lloc per a dormir. Els alcaldes i altres autoritats locals, n’estan assabentats.

Més informació

  • Salut mental al camp de refugiats a palestins de Beddawi (Líban)

El projecte té com a objectiu millorar el benestar general i la inclusió social de les comunitats palestines a través dels serveis de salut mental oferts pel Centre d’Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud al campament de Beddawi.

El Centre d’Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud-BAS proporciona serveis de salut mental de prevenció i intervenció integrals. L’atenció comprèn serveis de psiquiatria, psicoteràpia, teràpia del llenguatge, teràpia psicomotora i un servei de treball social. Els serveis es proporcionen a dos nivells: serveis d’atenció (Resultat 1) i activitats de base comunitària (Resultat 2).

El Resultat 1 del projecte se centra a millorar el benestar i l’autoconfiança dels nens/nenes i adolescents mitjançant l’enfortiment dels serveis de salut mental al Camp de Beddawi. La segona línia d’intervenció (Resultat 2) es basa a fer activitats comunitàries per reforçar el coneixement i la consciència sobre la salut mental per millorar la inclusió social dels nens amb condicions de salut mental i la seva acceptació en la comunitat.

Més informació