Noves convocatòries per a artistes: ajuts per al foment de la creació i sol·licituds per exposar al Celler

Convocatòries per a artistes

Durant el mes de juny, es poden presentar propostes per optar a qualsevol d’aquestes dues convocatòries per a artistes:

  • Ajuts per al foment de la creació artística: fins al 6 de juliol
  • Sol·licituds per exposar al Celler de Can Ginestar: fins al 30 de juny

Ajuts per al foment de la creació artística

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert aquesta convocatòria per fomentar la formació, la innovació o investigació artística, la creació i la producció artística, amb relació als camps artístics i escènics de la música, el teatre, la dansa, el circ, les arts plàstiques, visuals, audiovisuals, videojocs i multimèdia, etc.

Aquesta és una nova oportunitat perquè les persones o col·lectius amb projectes de creació en fase de disseny o desenvolupament trobin una via de finançament i impuls.

Tant la documentació a emplenar com les bases es troben publicades al punt 24 del catàleg de tràmits i procediments, a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, i l’anunci també està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El termini per presentar les propostes s’obre el 7 de juny i finalitza el 6 de juliol de 2023.

Es concediran un mínim de dos ajuts als dos projectes que obtinguin les millors puntuacions. L’import màxim de cadascun d’aquests ajuts serà de 5.000 euros. Els projectes han de ser originals i inèdits i no han d’estar executats en el moment de presentar-se.

El finançament dels projectes que obtinguin les dues millors puntuacions podrà ser de fins al 100 % de cadascun dels projectes, si així el jurat ho considera, per raons d’utilitat pública o interès social. Les beques es podran considerar desertes.

Es valoraran aspectes com la qualitat artística del treball; l’originalitat i creativitat del plantejament i la recerca de nous llenguatges; l’impacte, relació o interès del projecte amb el sector cultural del nostre municipi; la informació inclosa a l’escrit de motivació; la presentació d’un pla de comunicació i difusió, i la vinculació de l’artista amb Sant Just Desvern.

Sol·licituds per exposar al Celler de Can Ginestar

Hi ha oberta una altra convocatòria d’interès per als i les artistes, que poden presentar la seva proposta per exposar al Celler de Can Ginestar. El termini està obert des de l’1 de gener i finalitza el 30 de juny de 2023. El formulari de sol·licitud es troba al mateix catàleg de procediments de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Just (punt número 20).

Els projectes escollits es programaran durant el 2024. Aquest 2023, s’han programat vuit exposicions al Celler, d’un total de setze propostes presentades sota pseudònim. Dues les programa l’Ajuntament i la resta són treballs individuals de diferents artistes.

Actualment, es pot visitar al Celler de Can Ginestar l’exposició del XIV Concurs Internacional de Fotografia de Sant Just Desvern, vinculada al Juny fotogràfic. Al juliol s’exposarà la mostra Camí cap a una recerca pictòrica, de Joaquim Gordum.