Necessària col·laboració ciutadana per a la prevenció i el control de plagues

Control de plagues - Sant Just Desvern

Al mes d’abril, amb l’arribada de la primavera, l’Ajuntament inicia la campanya de desinsectació i desratització sistemàtica de clavegueram, que serà portada a terme per personal tècnic de l’empresa Lokimica, fent incidència en les zones més problemàtiques d’acord amb l’anàlisi de les dades dels últims anys i els mapes de risc del municipi. 

L’Ajuntament té la responsabilitat de controlar les plagues als edificis i equipaments de titularitat o gestió municipal, així com a la via pública (parcs i jardins) i a la xarxa de clavegueram pública. Però és important tenir en compte que les plagues no entenen de límits públics/privats, i és per això que l’acció ciutadana en matèria de prevenció i control de plagues als àmbits privat és igual d’important que la duu a terme l’Ajuntament. 

No obstant això, en cas de detectar afectació de qualsevol plaga en àmbits públics, podeu contactar amb el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament (93 480 48 00)