Informació actualitzada sobre les accions dutes a terme per minimitzar les olors provinents de l’entorn de l’empresa Ventós

Ventós
  • El resultat de l’estudi de toxicitat conclou que no existeix cap risc per a la salut
  • L’Ajuntament de Sant Just ha instal·lat un mesurador de paràmetres ambientals a la plaça Camoapa, que ens indica que la qualitat de l’aire del municipi és satisfactòria
  • A finals de mes, Ventós traslladarà un centenar de productes emmagatzemats a una nau fora del municipi, per minimitzar les olors intenses

Resultats de l’informe de toxicitat

L’estudi de toxicitat encarregat per l’Ajuntament arran de les queixes per les olors de Ventós conclou que no existeix cap risc per a la salut en relació amb potencials toxicitats. No s’identifiquen concentracions de compostos que superin els nivells límits establerts.

Aquest estudi, encarregat a una empresa especialitzada, Odournet, es va realitzar amb una presa de mostres en continu entre el 12 i el 27 de gener de 2023, en quatre punts concrets. Tres dels quatre punts escollits per a l’anàlisi de toxicitat se situen al voltant de les instal·lacions de l’empresa causant de les olors, mentre que el quart punt es troba allunyat d’aquestes instal·lacions i serveix de referència pel que fa als paràmetres de qualitat de l’aire.

Consulteu l’informe de toxicitat: Estudi per a la identificació de compostos olorosos molestos presents en diferents espais entorn a una activitat industrial

Relocalització dels productes amb olor més intensa

A finals d’aquest mes, tal i com estava previst, Ventós traslladarà més d’un centenar productes emmagatzemats, causants de les olors més intenses, i els reubicarà en una nau fora del municipi. D’aquesta manera, es reduiran substancialment les olors.

Un cop s’hagi efectuat el trasllat de les substàncies més oloroses, es realitzarà una valoració de l’afectació, per tal de conèixer si el veïnat de Sant Just Desvern veu minimitzades les molèsties. Si les olors persisteixen, l’Ajuntament requerirà a l’empresa noves mesures per assolir i mantenir la necessària convivència veïnal.

Índex de qualitat de l’aire de Sant Just Desvern

A més, l’Ajuntament de Sant Just ha instal·lat un mesurador de paràmetres ambientals a la plaça Camoapa, que actualment mostra uns índexs de qualitat de l’aire satisfactoris. Aquest sensor mesura les principals substàncies contaminants presents a l’entorn: NO2, NO, O3,CO2, CO, SO2, H2S, PM1, PM10 i PM2,5.

En les dades extretes durant el mes de febrer d’aquest any, que es poden consultar en aquest enllaç, es pot comprovar que els índexs registrats de qualitat de l’aire són els habituals en un entorn urbà i en cap cas suposen un perill per a les persones.

Altres accions dutes a terme per reduir l’impacte de les olors

Durant el passat estiu es van rebre una sèrie de queixes per les olors ocasionades per alguna de les fàbriques del polígon industrial. Principalment, les molèsties provenien de la cruïlla entre el carrer Ramón i Cajal i el carrer Narcís Monturiol, on està ubicada l’empresa de perfums i aromes Ventós. Les olors eren percebudes, amb especial intensitat, al carrer Cervantes i a la zona del camp de futbol.

A partir d’aquí, es van inspeccionar les diferents activitats existents al polígon industrial. Un cop identificat el causant de l’olor, es van implantar una sèrie de mesures correctores, com el tancament de finestres i forats de la nau, el desplaçament de material, l’encesa permanent de ventilació o l’apagat nocturn de l’extracció per tal d’impedir la circulació de partícules i el ruixat dels patis exteriors.

Posteriorment, com que les olors persistien, es va acordar amb Ventós implantar noves mesures, entre les quals destaquen la prolongació de les xemeneies, la implantació d’un nou sistema de climatització a les naus i la relocalització dels productes més olorosos en una nau fora del municipi, acció que es durà a terme a finals d’aquest mes de març.

D’altra banda, a finals de l’any passat, Ventós va presentar dos estudis en una reunió amb el veïnat afectat: un de qualitat de l’aire i un altre d’avaluació de l’afectació odorífera en l’entorn residencial més proper. Ambdós informes certifiquen un compliment tant de les condicions de qualitat de l’aire com de l’afectació per olors generades per l’activitat en qüestió. Paral·lelament, l’Ajuntament va encarregar l’estudi de toxicitat, que ha constatat que aquestes olors no són tòxiques.