Oberta la convocatòria per ser jutge o jutgessa de pau de Sant Just

Fins al 16 de gener de 2023 es poden presentar sol·licituds per ser jutge o jutgessa de pau del municipi de Sant Just Desvern.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Per ser jutge o jutgessa de pau no fa falta ser llicenciat en dret; només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils).

El jutge o jutgessa de pau és elegit per l’Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.

La convocatòria està publicada al BOPB i a l’E-Tauler, i les persones interessades poden presentar la seva candidatura a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (amb cita prèvia), així com a través de qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 16.4. de la vigent Llei 39/2015, d’1 d’octubre. La presentació de sol·licituds per instància no comporta el pagament de cap taxa.

Requisits de la convocatòria

Model de sol·licitud per participar a la convocatòria de Jutge o Jutgessa de Pau