Signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Red Eléctrica per executar el projecte de millora de la Riera de Sant Just

S’ha signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern i Red Eléctrica de España per a l’execució del projecte de millora paisatgística i ecològica de la Riera de Sant Just, elaborat per l’empresa Naturalea Conservació.

El projecte s’executarà durant gener i febrer de 2023 i contempla, principalment, la retirada d’espècies al·lòctones invasores i la restauració amb espècies de ribera autòctones per tal de fomentar la biodiversitat i dur a terme una millora de la qualitat paisatgística i ecològica d’un tram de la Riera de Sant Just.

Red Eléctrica de España té atribuïdes les funcions d’Operadora del Sistema i Gestor de la Xarxa de Transport, i actua com a Transportista Únic del Sistema Elèctric Espanyol. Compta amb diverses instal·lacions a Sant Just Desvern i té un compromís amb les polítiques de sostenibilitat. Per això, està interessada en projectes d’interès social promoguts per l’Ajuntament, i aportarà 15.000 euros al projecte de millora de la Riera.