Millores de mobilitat i accessibilitat: cruïlles, carrils bici i voreres

carril bici carrer Ponce de León, Sant Just

Sant Just continua apostant per la millora de la seguretat viària. En el que portem de 2022, s’han creat més de 15 passos de zebra nous i 4 cruïlles tàctiques amb més espai de seguretat pel vianant.

Durant els mesos d’estiu, també s’ha estat executant el carril bici del carrer Ponce de León, que connecta amb l’avinguda de la Riera i l’avinguda Camp Roig. Aquest carril bici s’ha creat aprofitant les obres de reasfaltat de tot l’eix. També s’està executant el carril bici dels carrers Juan Ramon Jiménez i Ramon i Cajal, que connectarà de forma directa la passera de Mas Lluí amb el carril bici de l’avinguda Indústria. A més, s’ha aprofitat per millorar l’accessibilitat dels vianants amb la creació de nous passos accessibles.

Finalment, durant aquest mes de setembre es farà un nou carril bici que unirà el carrer Cadenes amb Ponce de León i es milloraran voreres i passos de vianants a diversos carrers del municipi.