Es confirma el resultat positiu de la primera prova pilot a l’Estat espanyol del projecte LIFE REthinkWASTE

Prop d’un miler de santjustencs i santjustenques han participat en el projecte #Coneixelquellences. L’enviament de missatges personalitzats sobre la gestió de residus és una forma de comunicar-se amb la ciutadania de manera bidireccional, que es demostra eficient i eficaç, en gran part gràcies a la seva facilitat d’ús. A més, l’anàlisi de les dades que es recullen permet la millora contínua del servei.

Per saber més sobre el projecte, consulteu aquests dos vídeos, de menys de dos minuts, sobre REthinkWASTE:

L’aplicació Whatsapp ha sigut el canal de comunicació preferent. La ciutadania valora favorablement la implementació del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional mitjançant missatgeria mòbil.

El percentatge de participació ciutadana més elevat va registrar-se durant el primer mes d’implantació, amb resultats propers al 70% del total de persones inscrites. Durant la resta de la campanya, la interacció a través dels reptes i qüestionaris proposats va ser d’un 40%. Destaca l’elevat percentatge de respostes correctes, que supera el 80%.

La informació obtinguda és utilitzada per detectar possibles mancances o necessitats al territori, i també per dissenyar campanyes concretes de sensibilització a cada zona. També ha estat un canal que ha servit per resoldre dubtes concrets sobre la separació de residus a les llars.

La prova pilot d’aquest projecte ha tingut lloc al llarg de 12 mesos, entre maig de 2021 i juny de 2022. Ara, el projecte REthinkWASTE entra en una fase de seguiment que durarà sis mesos més. S’analitzaran les dades obtingudes fins al moment, i es farà una comparativa del cicle de vida i dels costos del projecte. A partir dels resultats de totes aquestes anàlisis, es dissenyarà un pla d’acció a llarg termini per incorporar el model actual de Gestió per Coneixement (GxC).

El projecte REthinkWASTE, implementat a Sant Just Desvern, compta amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya, el finançament de la Unió Europea (en el marc del programa LIFE), i el suport d’un consorci internacional format per 11 organitzacions sòcies.