Oberta la convocatòria d’ajuts per al foment de la creació artística

Ja es poden presentar les propostes per optar als ajuts per al foment de la creació artística de l’any 2022. Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert aquesta convocatòria per fomentar la formació, la innovació o investigació artística, la creació i la producció artística, en relació als camps artístics i escènics de la música, el teatre, la dansa, el circ, les arts plàstiques, visuals, audiovisuals, videojocs i multimèdia, etc.

Aquesta és una nova oportunitat perquè les persones o col·lectius amb projectes de creació en fase de disseny o desenvolupament trobin una via de finançament i impuls. Tant la documentació a emplenar com les bases es troben publicades al punt 24 del catàleg de tràmits i procediments.

Es concediran un mínim de 2 ajuts. L’import màxim de cadascun d’aquests ajuts serà de 5.000 euros. Els projectes han de ser originals i inèdits i no han d’estar executats en el moment de presentar-se. El finançament dels projectes que obtinguin les dues millors puntuacions podrà ser de fins al 100 % de cadascun dels projectes, si així el jurat ho considera, per raons d’utilitat pública o interès social.

Termini per presentar les propostes: del 14 de juliol al 12 d’agost de 2022

Publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Accés a les bases reguladores

Accés a la convocatòria de 2022

Accés a la instància genèrica

Per participar, cal emplenar i signar degudament la instància genèrica, d’acord amb l’article 7.3 de les Bases, i s’ha de presentar telemàticament, juntament amb la documentació que es relaciona a l’article 8 de les bases reguladores i els següents formularis:

Sol·licitud de l’ajut a la convocatòria (annex 1)

Declaració de subvencions (annex 2)

Acceptació de l’ajut (annex 3)