Sant Just referma el seu compromís amb les polítiques de gènere amb l’aprovació del 3r Pla d’Igualtat

Les polítiques de gènere per aconseguir una societat més justa i equitativa continuen sent una prioritat per aquest Equip de Govern. No debades s’acaba d’aprovar el 3r Pla Municipal d’Igualtat, una eina que recull les accions i els compromisos que han sorgit d’un procés de treball i de participació amb equips tècnics de l’Ajuntament, entitats i dones a títol individual.

Tot i que tindrà una vigència de quatre anys (2022-2026), la voluntat i principal novetat d’aquest 3r Pla és que sigui un document viu i que es vagi revisant any rere any, per tal de poder anar adaptant-lo als nous reptes i a les noves necessitats que es plantegin en l’àmbit de les polítiques de gènere.

A partir de les necessitats detectades a través de la diagnosi de gènere s’ha dissenyat un pla amb 58 accions, estructurades en cinc eixos d’actuació:

  • Sant Just Desvern, ciutat feminista
  • Accions contra la violència masclista
  • Interseccionalitat i qualitat de vida
  • Coeducació i cultura igualitària
  • Conciliació i corresponsabilitat

Les desigualtats de gènere estan presents en les relacions entre els homes i les dones en tots els àmbits de la vida social, econòmica, política i personal. L’Ajuntament té la responsabilitat de treballar per eliminar la discriminació de gènere i abordar, detectar i prevenir les causes d’aquestes desigualtats, i aquest pla és una aposta per abordar la igualtat des de múltiples punts de vista.