El ple extraordinari aprova la modificació de crèdits i suplements del pressupost de 2022 a causa dels romanents de 2021

sala de plens

Ahir, 9 de juny, a les 19 h, es va celebrar un ple municipal extraordinari amb dos punts. Primer es va aprovar la proposta de modificació de crèdits i de les bases d’execució del pressupost de 2022, degut als romanents per despeses generals de la liquidació de 2021, per un import de 5.247.340 €. Aquests romanents es destinaran, principalment, a tres grans blocs: 3.529.000 € serviran per reduir deute, que baixarà així per sota del 15%, i la resta es reservarà per al manteniment i millores de microurbanisme i per a obres en infraestructures del municipi.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióAbstencióA favor

El segon punt de l’ordre del dia va consistir en l’aprovació per unanimitat de la compareixença i oposició de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en els recursos de cassació per infracció de la normativa estatal i autonòmica interposats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, contra la sentència 64/2022, de 17 de gener de 2022. Es tracta de la reclamació de les subvencions corresponents al finançament de l’Escola Municipal Marrecs entre els cursos 2014 i 2018, que suma 588.500 €, més els interessos legals que corresponguin, en favor de l’Ajuntament de Sant Just. El Departament d’Educació ha interposat un recurs en contra de la sentència, que reconeix la quantitat demandada de 425 € per alumne i curs durant aquest període. El termini per a la compareixença i oposició a l’admissió al recurs de cassació per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern finalitza el 21 de juny de 2022.

El ple va ser presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones. Podeu recuperar la sessió a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.