Nova ubicació de la parada de bus a l’intercanviador d’Ernest Lluch

bus Ernest Lluch

Amb l’obertura de la nova estació de metro L5 a Ernest Lluch, s’ha reubicat al costat de la boca del metro la parada de bus de la línia 157 i dels interurbans de Soler i Sauret (L50 i L62). A més, el Trambaix també hi fa parada molt a prop. Així, el transbordament se simplifica i es millora la connexió amb Barcelona.