Millores en l’enllumenat, asfaltat i microtalls elèctrics a Sant Just

Aquests dies s’estan realitzant millores a la via pública del municipi. S’han substituït les llumeneres de vapor de sodi d’alta pressió per unes altres de tecnologia LED en els següents carrers del barri La Miranda-Canigó: Montblanc, Batista i Roca, Baixada del Mas, de l’Arc, Sant Emili i passatge Segura. Aquest canvi implica una reducció de potències, amb el consegüent estalvi energètic.

A banda de les millores en l’enllumenat de La Miranda-Canigó, aquest dissabte està previst asfaltar l’avinguda de la Indústria, des de Miquel Reverter fins a la Carretera Reial.

Per últim, Endesa ha informat que ja ha executat la inversió prevista al Centre Transformador de Blasco de Garay, fet que hauria de solucionar els problemes de microtalls elèctrics que ha patit el veïnat del Walden i del Mas Lluí durant els darrers mesos.