Pla Local de Salut 2021-2024 per millorar la salut i el benestar de les persones del municipi

logo pla de salut

El Pla Local de Salut és l’esforç per identificar i recollir els reptes i propostes que han de permetre assolir un municipi més saludable i amb més cura pel benestar de la població. És un compromís de l’Ajuntament de quatre anys (2021-2024) per millorar el municipi amb la participació i cooperació dels diferents sectors, col·lectius, institucions i professionals que tenim al territori en l’àmbit de la salut i, també, la incorporació de la perspectiva de la població en la gestió i el procés de presa de decisions.

Es defineixen 4 línies estratègiques orientades a la millora de la salut i el benestar de les persones del municipi.

1. Incorporar la salut a totes les polítiques com a iniciativa alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

  • Portar a terme les accions del Pla d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia
  • Fomentar la universalització de serveis socials
  • Facilitar l’accés i fomentar la garantia d’un servei de salut de qualitat i sense biaix de gènere

2. Una ciutat que fomenta els hàbits de salut

  • Nou impuls a les rutes saludables
  • Promoció dels hàbits saludables

3. Una ciutat que treballa per a la millora de la salut mental

  • Continuïtat en l’impuls de la Taula de salut mental local
  • Accions de suport a la salut mental i al benestar emocional, especialment de les persones adolescents i joves, tenint en compte la perspectiva de gènere

4. Una ciutat cardioprotegida

  • Manteniment i ampliació dels desfibril·ladors automàtics al municipi