L’Ajuntament organitza tres sessions informatives per facilitar la presentació de subvencions d’entitats i altres col·lectius

Pròximament, s’obrirà el període de sol·licitud de subvencions per a entitats, fundacions, associacions i agrupacions de persones que duguin a terme activitats d’utilitat pública o interès social

Xerrades informatives sobre el nou procés de sol·licitud

Com a novetat, a partir d’aquest any, la tramitació de sol·licitud es farà a través d’una nova eina informàtica que facilitarà i simplificarà tant el procediment de sol·licitud com les fases posteriors (comprovació, valoració de les sol·licituds presentades, atorgament de la subvenció i pagament).

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ofereix tres xerrades per donar a conèixer el funcionament de l’eina a les diverses associacions del municipi que puguin tenir interès a sol·licitar les subvencions:

  • Dimarts 16 d’abril: sessió informativa per a associacions i clubs esportius. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 19 h.
  • Dimecres 17 d’abril: sessió informativa per a associacions culturals i educatives. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 19 h.
  • Dijous 18 d’abril: sessió informativa per a resta d’associacions. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 19 h.

La utilització de l’eina informàtica és molt senzilla, però es recomana que hi assisteixi algun representant de cada associació per tal de familiaritzar-s’hi. 

A més, l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania i les associacions un canal directe de consultes, a través de l’adreça electrònica subvencions@santjust.cat.

Àmbits subvencionables

Existeixen les següents línies de subvenció:

–      Cultura: Activitats de difusió i promoció de la cultura.

–      Cultura: Activitats de difusió i promoció de la dansa i altres formes d’expressió artística.

–      Esports: Suport a clubs i associacions esportives.

–      Esports: Foment de l’esport.

–      Joventut.

–      Acció social: Àmbit d’atenció social i d’atenció a la gent gran.

–      Acció social: Àmbit de salut pública.

–      Solidaritat, cooperació i immigració.

–      Participació.

–      Aniversaris i commemoracions.

–      Comerç i Empresa.

–      Gènere i igualtat.

–      Medi ambient i sostenibilitat.