L’últim ple del mandat aprova el projecte d’urbanització del corredor verd de la riera de Sant Just, on es farà un nou carril bici

Entrada Ajuntament

Ahir, 25 de maig, es va celebrar l’últim ple municipal del mandat 2019-2023. Els disset regidors i regidores van aprofitar aquest darrer ple per acomiadar-se del mandat i van rebre, com a record del seu pas per la corporació municipal, una litografia de la façana de l’Ajuntament, il·lustrada per la Xita Camps. Es pot recuperar la sessió completa a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Just.

Un dels punts principals aprovats en aquest ple és el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte d’urbanització del corredor verd de la riera de Sant Just Desvern, consistent en la realització d’un carril bici a l’avinguda de la Riera, que connectarà amb els carrils bici de la carretera Reial i Laureà Miró (Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí) i amb el carril bici del carrer Ponce de León de Sant Just Desvern.

Aquest carril bici s’afegeix a les millores de la xarxa ciclable i de mobilitat sostenible que s’han fet en els últims anys, entre les quals destaquen:

De fet, un estudi encarregat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern conclou que l’ús de la bicicleta al nostre municipi ha crescut un 43% en els últims cinc anys. El 39% de les persones que ara fan els desplaçaments en bicicleta i patinet abans els feien amb vehicle privat motoritzat (32% en cotxe i 7% en moto), una molt bona notícia per la reducció de la congestió i la contaminació del municipi, i l’ús del vehicle privat per habitant és el més baix de l’última dècada (hem passat de 0,81 l’any 2017 a 0,73 cotxes i motos per habitant en l’actualitat).

Les obres d’urbanització del futur corredor verd de la riera han estat incloses en el Programa d’Actuacions de Millora del Paisatge Natural i Urbà 2020-2023, i seran finançades al 50% entre l’Ajuntament i l’AMB; es preveu que cadascuna de les parts aporti 203.218,76 €.

PSCSANT JUST EN COMÚENDAVANT SJ ERC CUPREGIDOR NO ADSCRIT REGIDORA NO ADSCRITA
A favorA favorAbstencióAbstencióAbstencióA favorAbstenció

L’altre punt aprovat de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient és la rectificació de l’inventari de béns municipals immobles, drets reals i béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge amb referència al 31 de març de 2023.

PSCSANT JUST EN COMÚ ENDAVANT SJ ERC CUPREGIDOR NO ADSCRIT REGIDORA NO ADSCRITA
A favorA favorA favorAbstencióAbstencióA favorAbstenció

També es va aprovar l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, promoguda pel Consorci Localret, que persegueix la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera sistematitzada i conjunta.

L’agenda ha de tenir una triple funció:

  1. Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital.
  2. Servir d’agenda digital tipus, relacionada amb el meta model del municipi digital.
  3.  Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la digitalització global dels pobles i ciutats.

Hi formen part 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l’AMB i vint-i-dos consells comarcals.

PSCSANT JUST EN COMÚ ENDAVANT SJ ERCCUPREGIDOR NO ADSCRIT REGIDORA NO ADSCRITA
A favorA favorA favorAbstencióA favorAbstencióA favor

De les Àrees d’Alcaldia-Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es van aprovar dos punts més. Un és la proposta d’acord de Declaració de la finca plurifamiliar del carrer Tramuntana, 16, com a obra d’interès municipal, així com l’atorgament de la bonificació prevista:

PSCSANT JUST EN COMÚENDAVANT SJ ERC CUPREGIDOR NO ADSCRIT REGIDORA NO ADSCRITA
A favorA favorA favorAbstencióA favorA favorA favor

L’altre, la modificació singular de la plantilla de personal funcionari de la corporació i de la relació dels llocs de treball de les policies locals de Catalunya:

PSCSANT JUST EN COMÚ ENDAVANT SJ ERC CUPREGIDOR NO ADSCRIT REGIDORA NO ADSCRITA
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorAbstenció