Més de 1000 bicis a la carretera Reial cada dia: Sant Just duplica els desplaçaments amb bicicleta i patinet en 5 anys

carril bici Sant Just

Un estudi encarregat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern conclou que els desplaçaments amb bicicleta i/o vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, s’han doblat en cinc anys. Actualment, circulen cada dia de mitjana, pels carrers del municipi, uns 700 vehicles de mobilitat sostenible: el 61% són bicicletes i el 39% restant patinets i altres VMP. En concret, l’ús de la bicicleta ha crescut un 43% en els últims anys.

Per la carretera Reial circulen més de 1.000 bicicletes cada dia; per rambla de Sant Just, unes 500; per l’avinguda Indústria, unes 200, i al nou eix de Mas Lluí, entre 140 i 200 diàries.

D’aquest estudi es desprèn, també, que el 39% de les persones que ara fan els desplaçaments en bicicleta i VMP abans els feien amb vehicle privat motoritzat (32% en cotxe i 7% en moto), una molt bona notícia per la reducció de la congestió i la contaminació del municipi.

Aquest canvi de model ja s’està notant a Sant Just, ja que l’ús del vehicle privat per habitant és el més baix de l’última dècada (hem passat de 0,81 l’any 2017 a 0,73 cotxes i motos per habitant en l’actualitat).

Quin és el perfil de les persones usuàries de bicicletes i patinets?

Els santjustencs i santjustenques utilitzen un 7% més les bicicletes i els patinets entre setmana que en dies festius. L’hora punta de circulació d’aquest tipus de vehicles coincideix amb l’inici de la jornada laboral i acadèmica de gran part de la població, de 7 a 9 h, i també destaca la franja de 17 a 20 h. Els caps de setmana l’ús que se’n fa és més lúdic i es reparteix al llarg del matí.

A grans trets, la meitat dels desplaçaments que es fan són interns i la destinació de l’altra meitat és fora del municipi (Sant Joan Despí, Barcelona, Esplugues, Sant Feliu, Cornellà i el Prat de Llobregat, principalment).

Les enquestes visuals mostren que els homes (72%) fan més ús de bicicletes i patinets que les dones (28%), tot i que aquest percentatge s’ha gairebé duplicat en els últims quatre anys, fet que indica una tendència positiva.

En comparació amb les dades de 2018, han variat les franges d’edat amb més ús de bicicletes i patinets. Aleshores, els joves d’entre 18 i 30 anys suposaven la franja principal de desplaçaments, mentre que ara el jovent representa el 28%, i els majors de 30 anys fan el 65% dels trajectes.

Nous carrils bici cap a una mobilitat més sostenible i segura

Aquest canvi de model té a veure amb l’arribada dels patinets elèctrics i, sobretot, amb l’augment de la xarxa ciclable, que s’ha ampliat notablement en els últims anys i que donen seguretat a les persones usuàries, que s’animen a fer el canvi de mode de transport. Destaquen:

  • Els nous carrils bici segregats: als carrers Juan Ramon Jiménez, Ponce de León i Narcís Monturiol.
  • La nova passera de Mas Lluí, utilitzada per 471 persones diàriament, de les quals 325 (el 69%) la travessen caminant, 96 (el 20%) en bici i 50 (l’11%) en patinet.
  • Nous aparcaments per a bicicletes: s’han triplicat els aparcaments de bicicleta a la via pública arreu del municipi.
  • Nou sistema de bicicleta pública compartida. L’AMBici està tenint una importància cabdal per promoure l’ús de la bicicleta.

Arriba el Bicibús a Sant Just Desvern

A partir d’aquest divendres, el nostre municipi disposa de Bicibús per anar a l’escola Montseny. Consisteix en un grup d’infants que es mouen amb bicicleta cap a l’escola acompanyats de persones adultes, de manera organitzada i segura.

Sant Just és el municipi que fa un major ús de l’AMBici

Aquest any s’ha introduït l’AMBici, i un 8% dels desplaçaments en bicicleta es fan mitjançant aquest servei de bicicleta elèctrica metropolitana. Properament, s’ampliarà el servei amb tres estacions noves.

De moment, el 2,5% de la ciutadania de Sant Just s’ha abonat a l’AMBici, una dada que dobla i fins i tot triplica la d’altres zones de l’àrea metropolitana. Som el municipi amb més rotacions de bicicleta (cada bici té uns tres usos al dia), i El Parador és l’estació d’AMBici més utilitzada de tota l’àrea metropolitana.

Trobareu més informació a la pàgina de Mobilitat de l’Ajuntament