El ple de novembre aborda la lluita contra la violència masclista

Ahir es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de novembre. Hi van assistir 16 regidors i regidores en comptes de 17 (faltava el portaveu de la CUP i és per això que no figuren els vots d’aquest partit.

Just abans de començar el ple es va organitzar un acte obert a tota la ciutadania davant de l’Ajuntament, per commemorar el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. Es va llegir el manifest institucional, alumnes de l’institut de Sant Just van declamar textos en clau feminista i la coral Coraggio va cantar diverses cançons amb perspectiva de gènere.

Un dels punts més destacats de la sessió va ser l’aprovació definitiva per a la incorporació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa TERSA (Tractament i Selecció de Residus), una companyia pública que opera a l’àrea metropolitana de Barcelona i que està especialitzada en la gestió de serveis ambientals relacionats amb l’economia circular. L’Ajuntament s’hi incorporarà mitjançant l’adquisició de participacions locals, per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica i d’altres energies, així com la prestació de serveis connexos en règim de lliure concurrència, i adquirirà 30 accions de TERSA per un import unitari de 374,57 euros.

PSCEndavant SJERCEn ComúRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorA favorA favor

Dins de l’Àrea de Serveis a la Persona, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Sant Just Desvern en matèria de solidaritat fins al 2025. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, del qual l’Ajuntament de Sant Just en forma part i n’és soci fundador, està constituït per més 250 de ajuntaments amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels països del Tercer Món mitjançant polítiques de cooperació local.

Quan a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, es va aprovar per unanimitat la pròrroga (de quatre anys més) del conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la creació d’un fons comarcal que permetrà la realització d’un pla estratègic turístic comarcal, amb l’objectiu de contribuir al creixement econòmic del Baix Llobregat a través del seu desenvolupament turístic.

Com a proposta d’urgència, es va aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2023, un cop resolta l’al·legació presentada per un ciutadà contra l’aprovació inicial.

PSCEndavant SJERCEn ComúRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióA favor

Pel que fa a les mocions, es va aprovar per unanimitat la presentada pels grups PSC, Sant Just En Comú i Endavant Sant Just per a la millora del finançament de l’administració local.

I com a moció d’urgència es va aprovar per unanimitat la presentada per tots els grups municipals presents al ple a fi de revertir la regularització del cabal nominal de l’aigua a la ciutadania de Sant Just.

Abans de finalitzar, es va llegir el Manifest Institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones així com la Declaració Institucional del Dia Mundial de la Infància 2022, d’UNICEF Comitè Catalunya, sota el lema “drets i emocions”, que se centra en els grans reptes globals a abordar i que també ens interpel·len a nivell local, així com en compromisos concrets: salut mental, dret a l’educació, protecció de la infància davant de tot tipus de violència i dret a un medi ambient saludable.

Podeu recuperar el ple íntegrament al canal de YouTube de l’Ajuntament