Activat el pla ALFA nivell 3 per risc extrem de perill d’incendi a Sant Just

Atesa l’onada de calor i el greu risc d’incendi per la situació meteorològica existent, estan activats simultàniament en fase d’alerta:

Sant Just forma part dels municipis afectats pel risc extrem d’incendi forestal, per la seva proximitat a Collserola. Es recomana no accedir al Parc Natural durant aquest episodi d’onada de calor i risc extrem d’incendi. Eviteu fer activitats al bosc i extremeu les precaucions.

S’han tancat els principals miradors de Collserola i els aparcaments, i s’han anul·lat les activitats autoritzades. A més, s’ha ampliat el dispositiu de vigilància d’incendis forestals.

L’activació del nivell 3 del Pla ALFA, en alerta màxima de perill d’incendi forestal, implica les següents mesures i recomanacions:

  • Se suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli habitat o població.
  • Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.
  • Se suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 h i les 18 h. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana, inclosa la sega de cunetes.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials…) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar, cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).

Telèfon d’emergències: 112

Més informació:

Consells per la prevenció d’incendis forestals

Pàgina web del Parc Natural de Collserola

Refugis climàtics a Sant Just per protegir-se de la calor