El ple de juny votarà l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern

sala de plens

Demà 30 de juny, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de juny de manera presencial.

Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern,  amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat de gènere a l’ens local i d’apostar per unes polítiques feministes que treballin per a la igualtat efectiva entre dones i homes i l’erradicació de la violència masclista al municipi de Sant Just Desvern.

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es votarà la modificació singular en la relació de llocs de treball d’agent de la Policia Local, d’una banda, i de tècnic/a de gestió pressupostària d’una altra.   També es votarà la declaració d’obra d’interès públic i d’atorgament de bonificacions de diferents obres al municipi:   La reforma i ampliació de la Casa Bardina, d’una banda, i de  modificacions de la façana de dos habitatges de l’Edifici Walden 7.  Dins la mateixa Àrea es proposarà el dijous 6 d’abril (Dijous Sant) i el dilluns 26 de juny com a festes locals de l’any 2023 a Sant Just Desvern.

L’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient proposarà l’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns municipals immobles, drets reals i béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge,  la primera pròrroga dels Lots 1 i 2 del contracte de servei pel manteniment de les instal·lacions tècniques als equipaments municipals i a la via pública, i el tercer període de pròrroga del contracte mixt per lots del servei de l’arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat.   També se sotmetrà a votació l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública al municipi i es proposarà donar conformitat al text refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Carretera Reial – Parc de Torreblanca – Can Biosca.

Mocions

En el capítol de mocions, s’han presentat dues: 

  • Moció del grup Municipal del PSC per donar suport al dictamen “Atenció primària de qualitat i pròxima a la ciutadania” del Consell de Salut del Baix Llobregat.
  • Lectura del Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades

El ple serà presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones i la sessió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

L’ordre del dia del ple es pot consultar a través d’aquest enllaç.