Per una revetlla de Sant Joan segura

bengala Sant Joan

Degut a la proximitat del nostre municipi a la massa forestal, recordem que està prohibit fer fogueres i tirar coets a menys de 500 metres de zones forestals, segons el DECRET 123/2005 i mitjançant la Llei 5/2003, ja que poden provocar incendis forestals. Tampoc es pot fer en direcció a les cases, ni en jardins públics amb molta vegetació.

Demanem que, tot i que es tracti d’una activitat tradicional d’aquestes festes, no s’estengui l’ús de petards ni altres artefactes de pirotècnica a altes hores de la nit de la revetlla ni en el dies anteriors i posteriors. Cal tenir en compte que hi ha persones molt sensibles al soroll, i que els animals de companyia tenen una alta sensibilitat auditiva i pateixen molt durant aquestes dates.

CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL PER LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats. Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat. Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials.

Abans de manipular els petards:

• No us guardeu petards a les butxaques.

• Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards:

• No subjecteu els petards amb les mans

• No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.

• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars. Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.

• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

On encendre els petards amb seguretat:

• No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses.

• No llanceu mai petards contra ningú.

• Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

• No encengueu cap petard dins les cases.

• No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

• Tingueu cura del mobiliari urbà a l’hora de llençar un petard.

Trobareu més recomanacions a la pàgina web del Departament d’Interior.

Per qualsevol emergència, truqueu al 112.