Santjust.cat es consolida com el principal canal de comunicació online de l’Ajuntament. Durant el 2019, el web municipal ha tingut 122.000 visites, un 5,4% més que al 2018, amb l’agenda com a contingut més consultat.
El disseny responsive del web permet oferir continguts adaptats a tots els suports, el que ha facilitat un increment dels inicis de sessió des de dispositius mòbils, que ara representen el 40% del total. Durant l’any 2019, s’han publicat 229 notes informatives al web.