Comunicació

El ple d’octubre aprova inicialment el projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es va aprovar la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local. […]
Comunicació

El ple d’octubre votarà l’aprovació inicial del projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Un punt important és la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local. […]
sala de plens
Política

El ple de juny aprova el III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern

Un dels punts més destacats de la sessió plenària celebrada ahir, corresponent al mes de juny, va ser l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern,  amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat de gènere a l’ens local i d’apostar per unes polítiques feministes que treballin per a la igualtat efectiva entre dones i homes i l’erradicació de la violència masclista al municipi de Sant Just Desvern. […]