Comunicació

El ple d’octubre aprova inicialment el projecte executiu de consolidació estructural de la Masia de Can Freixes

Quant a temes vinculats a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat, es va aprovar la modificació de diferents llocs de treball amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2023 amb la creació d’11 places noves: amb l’obertura de la nova escola bressol municipal, Mainada, es contractaran 8 educadors/es i 1 conserge. També es crearà una nova figura d’educador/a social per reforçar els serveis socials de l’Ajuntament, així com una nova plaça d’agent de la Policia Local. […]