Vota a quins projectes de cooperació es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal

L’Ajuntament de Sant Just Desvern inicia un procés participatiu, una vegada més, per escollir els projectes del Fons Català de Cooperació als quals destinarà 10.000 euros del pressupost municipal. L’ens farà una aportació econòmica de 3.333 euros a cadascun dels tres projectes més votats per la ciutadania. És el quart any consecutiu que es fa aquesta aportació.

Com voto els projectes?

Cada persona pot seleccionar, com a màxim, tres projectes. La votació està oberta fins al 31 de juliol de 2024 i s’hi pot accedir a través d’aquest formulari.

Aquest any, els projectes que se sotmeten a votació són els següents:

 • Crida d’emergència per la crisi humanitària generada davant l’escalada de violència a Palestina
 • Protecció per presència i rescat humanitari al Mediterrani central
 • Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als campaments sahrauís
 • Assistència jurídica i suport psicosocial a persones en moviment a les fronteres exteriors de la UE (Sèrbia – Ruta dels Balcans)
 • Millora de l’accés a la salut visual dels serveis d’optometria a Ziguinchor, Sédhiou i altres poblacions (Senegal)
 • Aigües compartides: gestió rural comunitària per al maneig integral dels recursos hídrics al Trifinio. Centre Amèrica (Guatemala-El Salvador-Hondures)

Informació sobre els projectes:

 • CRIDA D’EMERGÈNCIA PER LA CRISI HUMANITÀRIA GENERADA DAVANT L’ESCALADA DE VIOLÈNCIA A PALESTINA  

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La Franja de Gaza està vivint una gran catàstrofe humanitària que no fa més que agreujar-se. Els atacs per part d’Israel han afectat els serveis bàsics, que no poden satisfer les necessitats bàsiques de la població civil de la zona.

Segons OCHA, al Nord de Gaza solament està operatiu un dels hospitals de la ciutat de Gaza (14 de novembre). Segons la OMS, a partir del 14 de novembre, de 2023 més de la meitat dels hospitals de Gaza (22 de 36) no funcionaven per manca de combustible, material sanitari essencial, danys, atacs i inseguretat.

Les existències alimentàries estan sota mínims, segons el Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides queden uns pocs dies per esgotar les existències de farina de blat. L’escassetat d’aigua potable també és molt preocupant: tots els pous municipals d’aigua estan tancats a causa de la manca de combustible, el subministrament d’aigua des d’Israel està tancat des del 8 d’octubre de 2023 i l’aigua que arriba des de Rafah ha disminuït un 50%.

Finalment, Gaza viu sota una apagada general d’electricitat des de l’11 d’octubre, després que Israel interrompés el subministrament d’energia i combustible i prohibís l’entrada de combustible per qualsevol altra via.

Pel que fa a l’entrada d’ajuda humanitària a la zona, la situació també és altament alarmant. El pas fronterer de Rafah amb Egipte es troba parcialment obert, fet que limita molt l’entrada de camions amb subministrament humanitari que no arriba a satisfer les necessitats més primàries i urgents de la població civil en estat més crític ni els grups més vulnerables. La manca de corredors humanitaris segurs impossibilita que l’ajuda pugui arribar a la població afectada de manera efectiva.

 • PROTECCIÓ PER PRESÈNCIA I RESCAT HUMANITARI AL MEDITERRANI CENTRAL

FUNDACIÓ PROA (PROACTIVA OPEN ARMS)

La majoria de les persones que inicien aquesta ruta migratòria provenen de països en guerra o d’indrets on el canvi climàtic o les condicions econòmiques no els permeten satisfer les necessitats més bàsiques i que, per tant, veuen Europa com l’única opció per a una vida més digna.

El projecte té com a objectiu salvar la vida de les persones a la deriva i en perill de mort al Mediterrani Central d’acord amb el conveni SAR (Search and Rescue) a través de la presència del vaixell de rescat Open Arms situat en aigües internacionals de vigilància de rescat (SAR) enfront de les costes líbies (+90 milles nàutiques aproximadament), al Mediterrani central. 

La presència del vaixell Open Arms a la zona SAR implica una doble protecció:

1. Protecció per presència (ser-hi): La presència d’embarcacions d’assistència humanitària és una manera d’assegurar la zona d’acció i és un element de dissuasió davant possibles violacions dels drets humans i una garantia de protecció per a les persones que s’hi troben.

2. Protecció per assistència i rescat: Tasques de rescat i primers auxilis al mar o a les embarcacions semirígides. Assistència d’emergència a bord del vaixell (assistència sanitària, psicològica, distribució de materials de primera necessitats, informació bàsica sobre procediments d’asil i regularització…). Desembarcament a port segur.

 • MANTENIMENT DEL LABORATORI I DE LA PRODUCCIÓ LOCAL DE MEDICAMENTS ESSENCIALS ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS A 47.262,85 €

TINDOUF 2024-2025 [POBLE SAHRAUÍ]

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA

L’any 1996 s’inaugurà el laboratori de producció de Medicaments Mohamed Embarek Fakal·la, en el marc del projecte d’assistència farmacèutica de Medicus Mundi. El laboratori té l’objectiu de garantir la producció de medicaments essencials destinats a cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població refugiada als campaments sahrauís de Tindouf sense dependre de l’exterior.

Per això, contempla dues accions principals: manteniment i millora del laboratori i promoció de l’ús racional dels medicaments. Respecte al laboratori, es preveu assegurar que compti amb les matèries primeres i el material de condicionament necessari per produir els medicaments, que tingui en perfecte estat els aparells que comencen a patir avaries causades pel les condiciones de l’aigua i de subministrament d’electricitat; i millorar l’estructura interna del laboratori per tal d’adequar totes les noves tecnologies necessàries per la producció dels medicaments i complir amb les normes. També es preveu la compra d’un vehicle per al transport de matèries primeres i de productes elaborats, i per fer el seguiment individual dels pacients a cada zona.

 • ASSISTÈNCIA JURÍDICA I SUPORT PSICOSOCIAL A PERSONES EN MOVIMENT A LES FRONTERES EXTERIORS DE LA UE

SÈRBIA-RUTA DELS BALCANS

KLIKACTIV – CENTER FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICIES

L’objectiu a llarg termini del projecte és contribuir a disminuir les violacions de drets humans de persones en moviment durant tota la ruta dels Balcans. El projecte espera assolir tres resultats: les persones en moviment es veuen reforçades per reclamar els seus drets i actuar dins dels sistemes legals i socials dels països als quals fugen; un major nombre d’activistes que treballen sobre el terreny tenen més llibertat a l’hora de donar suport directe a les persones que es desplacen, i la comunitat en general té una millor comprensió de la posició de les persones en moviment i de les violacions dels drets humans a les quals s’enfronten, cosa que pot conduir a canvis positius en la legislació o sobre el terreny.
 
En línia amb això, les accions principals del projecte seran les següents:

1. Oferir assessorament jurídic i psicològic a les persones que es desplacen, als sol·licitants d’asil i als refugiats
2. Proporcionar assistència legal a activistes que ajudin les persones que es desplacen a través del treball de camp
3. Sensibilització: desplegar una campanya d’informació sobre la situació de les persones en moviment, a partir de la recerca i la documentació de casos a terreny.

 • MILLORA DE L’ACCÉS A LA SALUT VISUAL I DELS SERVEIS D´OPTOMETRIA A ZIGUINCHOR, SÉDHIOU I ALTRES POBLACIONS

FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA

Al Senegal, unes 200.000 persones són cegues i més de 400.000 presenten trastorns oculars importants, que poden derivar en ceguesa si no es tracten adequadament. Un dels factors més importants que provoquen aquesta situació és la pobresa i la manca de recursos materials per accedir als serveis sanitaris, també a la salut visual. 

En aquest àmbit, les principals problemàtiques són la manca de personal qualificat per fer les refraccions (l’optometrista com a professional de salut ocular no existeix i aquesta tasca la fa normalment un oftalmòleg i/o un tècnic/a superior oftalmòleg) i el cost elevat de les correccions òptiques, que les fan inaccessibles per a la major part de la població.

El projecte proposa posar en funcionament una segona òptica solidària a Sédhiou integrada en l’estratègia de:

1. Establir una xarxa d’òptiques solidàries, gestionades per associacions de dones, per facilitar a la població local la possibilitat de realitzar cribratge, independentment dels seus recursos:

2. Fer un acompanyament per a la millora de la formació dels tècnics/ques optometristes que puguin garantir un servei de qualitat en la detecció dels problemes de salut visual.

3. En paral·lel, fer gestions amb les universitats i el Ministeri de Salut per tal que la formació en optometria sigui un diploma universitari.

 • AIGÜES COMPARTIDES: GESTIÓ RURAL COMUNITÀRIA PER AL MANEIG INTEGRAL DELS RECURSOS HÍDRICS AL TRIFINIO 44.690,82 €

CENTREAMERICÀ [GUATEMALA-EL SALVADOR-HONDURES]

MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA- MTFRL

La regió del Trifinio és la zona de frontera on Guatemala, Hondures i El Salvador convergeixen al voltant del massís muntanyenc de Montecristo, zona ecològica de bosc ennuvolat declarada “Reserva Internacional de la Fraternitat” sota el Tractat del Pla Trifinio, subscrit pels tres països en 1987 i des de 2011 patrimoni de la humanitat per la Unesco.

Aquesta regió constitueix una àrea significativa pels seus trets a escala regional: en un radi de 250 quilòmetres des del punt Trifinio, es localitza el 60% de la població dels cinc països centreamericans, s’assoleixen tres capitals, dos complexos portuaris a l’Atlàntic i quatre complexos portuaris al Pacífic.
 
Els governs locals han desenvolupat activitats directes de cooperació intermunicipal. De fet, com a iniciativa dels governs municipals dels tres països i en alguns casos amb el suport tècnic i econòmic de la Comissió Trinacional del Pla Trifinio, les municipalitats han vingut organitzant-se en unions de municipis amb l’objectiu de generar economies d’escala i resoldre problemes comuns, per al que han conformat associacions de municipis o mancomunitats.

El projecte preveu:

– Millorar l’accés a l’aigua, en qualitat i quantitat, de poblacions rurals vulnerables i frontereres, mitjançant la introducció i/o millora de sistemes comunitaris de proveïment d’aigua potable, tot oferint un millor servei públic, a habitants de sis comunitats de la regió Trifinio.

– Enfortir una instància trinacional multiactor, que promogui accions d’incidència política, davant prenedors de decisió dels tres països, per garantir la governança trinacional i multinivell del riu Lempa.