Sant Just Desvern surt de l’estat d’emergència per sequera i entra en el d’excepcionalitat per sequera

Sant Just Desvern és un dels municipis metropolitans que surt de l’estat d’emergència per sequera i entra en el d’excepcionalitat per sequera, tal com s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Amb les pluges enregistrades a finals del mes d’abril, s’ha iniciat una progressiva recuperació dels volums d’aigua emmagatzemada als embassaments, tot i que la situació encara és greu.

Les reserves actuals de les conques internes es troben al 25,49% (l’estiu passat estaven al 30%). Per tant, el període estival es presenta encara difícil i preocupant, i la conscienciació ciutadana és clau a l’hora de mantenir la reducció del consum d’aigua.

A Sant Just Desvern, la ciutadania ha fet un esforç per reduir el consum d’aigua per sota dels 200 litres per habitant i dia. El mes de gener s’ha situat en 197; febrer en 188; març en 177, i l’abril en 188 litres per habitant i dia. Per tant, tots els mesos ens hem situat per sota de la quantitat màxima de consum d’aigua exigida per decret.

Volum màxim d’aigua per habitant i dia: recuperem els 230 litres

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials). En l’estat d’emergència per sequera en què ens trobàvem fins ara, era de 200 litres per habitant i dia.

Piscines

L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

  • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Reg

Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

  • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
  • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de vehicles

L’ús de l’aigua queda limitat a:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
  • Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
  • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Fonts ornamentals

  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Més informació: Portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya