El ple d’abril aprova per unanimitat les bases per als ajuts a les activitats extraescolars

Ple municipal Sant Just Desvern

Dijous 25 d’abril de 2024 es va celebrar el ple municipal ordinari mensual de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

La sessió, que va començar amb els precs i preguntes de la ciutadania a les 18.15 h, es pot recuperar a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. Durant la retransmissió en directe van produir-se problemes tècnics relacionats amb el so, però ja s’han publicat els vídeos amb la resolució òptima.

Es poden consultar en els següents enllaços:

El regidor dels comuns, Just Fosalva, va excusar assistència, i per això no hi figura en el quadre de votacions.

Neix un nou ajut per a famílies amb infants amb necessitats educatives especials

Per unanimitat, de l’Àrea de Serveis a la Persona es van aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics a persones menors i adolescents que estiguin empadronades o escolaritzades a Sant Just Desvern per a la realització d’activitats extraescolars.

Enguany, aquestes bases incorporen una nova línia d’ajuts per a escolars amb necessitats educatives especials, que se sumen a les ja existents per a activitats extraescolars. Per tant, hi haurà dos tipus d’ajut per al curs 2024-2025:

  • Per a infants de 3 a 18 anys: fins a un màxim 500 € subvencionats per a una activitat extraescolar.
  • Per a escolars de 0 a 22 anys: amb document acreditatiu de necessitats educatives especials.

Podran sol·licitar dos tipus de suports; un ajut de fins a un màxim de 1.000 euros per activitat extraescolar de tipus cultural, lúdica o esportiva  (500 euros aniran destinats al suport educatiu que necessita l’infant per poder desenvolupar l’activitat) i  un segon ajut per suport escolar o educatiu de fins a un màxim de 1.900 euros.

Aquestes segones ajudes se sol·licitaran un cop la família hagi tingut una cita prèvia amb el servei de primera acollida de serveis social, per tal de garantir que la petició s’ajusta a l’oferta i a la capacitat del municipi i del servei, per tal de poder garantir una bona atenció a l’infant o jove.

L’Ajuntament també desenvoluparà un programa de formació a les persones de les entitats o col·lectius que ofereixen activitats per a aquests escolars, buscant així una major inclusió i integració. Aquesta acció s’emmarcarà dins del futur Pla d’Inclusió Local.

Serà una formació de 8 h impartida per la Universitat de Blanquerna,  que es podrà fer prèvia inscripció els dies:

  • 3 i 5 de juny de 17 a 21 h
  • 28 i 30 de maig  de 17 a les 21 h

Àrea d’Economia: rectificacions i modificacions de crèdit per col·locar tendals al pati de dues escoles

El primer punt que es va aprovar al ple d’abril és la rectificació d’un petit error material observat a les despeses del pressupost de l’Ajuntament:

PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióA favorAbstenció

L’altre punt de l’Àrea d’Economia, que també es va aprovar, és la modificació d’un crèdit de 53.400 euros, que anirà destinat per a reformes de dues escoles públiques.

Pròximament, es col·locaran veles als patis de les escoles de Canigó i Montserrat per protegir els infants de les hores de més sol ara que s’apropa l’estiu.

PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorAbstencióA favorAbstencióAbstencióAbstencióAbstenció

Nous permisos i millores de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament

Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia i Serveis Generals, es va aprovar la modificació puntual del dotzè acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Es reformularan i introduiran nous articles pel que fa a millores en el permís de matrimoni i parelles de fet, al permís parental per cura de fill, filla o menor acollit, i el permís per mort, accident, hospitalització o intervenció quirúrgica de familiars.

Es crea un nou permís parental per tenir cura del menor a càrrec, al qual es poden acollir els progenitors que hagin de cuidar un fill, filla o menor acollit, sempre que tinguin menys de 8 anys.

D’altra banda, el permís per mort, accident, hospitalització o intervenció quirúrgica s’equipara a cinc dies, tant si té lloc a la mateixa localitat on es treballa com si no.

PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorAbstencióAbstencióA favorA favorA favorAbstenció

Mocions

Es van presentar cinc mocions, de les quals se’n van aprovar tres:

  • La moció del grup municipal del Partit Popular d’ajudes al lloguer va quedar aprovada:
PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorA favorAbstencióAbstencióA favorAbstencióA favor
  • La moció del grup municipal de Junts per Catalunya-Sant Just Desvern sobre l’actualització del reglament per l’ús de la llengua catalana per l’Ajuntament de Sant Just Desvern també es va aprovar:
PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorEn contra
  • La moció del grup municipal d’Endavant Sant Just per a la millora del servei AMBici i el transport públic a Sant Just Desvern es va aprovar amb sis vots a favor i una abstenció:
PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
A favorA favorA favorA favorA favorA favorAbstenció
  • La moció del grup municipal d’Endavant Sant Just sobre eleccions catalanes i compromís amb Sant Just va quedar rebutjada:
PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
AbstencióA favorEn contraEn contraAbstencióEn contraEn contra
  • La moció del grup municipal de la CUP-AMUNT per fomentar la participació de les entitats i el conjunt del veïnat de Sant Just al Ple municipal es va rebutjar:
PSC  ENDAVANT SANT JUST  JUNTS  ERC  PP  CUP  VOX  
En contraA favorA favorA favorAbstencióA favorEn contra