Nou escenari de preemergència per sequera a Catalunya

Sequera a Catalunya

El Govern de la Generalitat, davant l’agreujament de la sequera, ha activat un nou escenari en data de 21 de novembre de 2023: la preemergència.

L’activació de la preemergència, a més de comportar restriccions, és una crida per forçar l’estalvi abans d’arribar al llindar d’emergència (16% d’aigua als embassaments) i així allunyar la posada en marxa de restriccions més crítiques que tenen un impacte directe sobre la vida de les persones i l’economia del país. Actualment, els embassaments estan al 18 %.

Es tracta d’un nou escenari, no contemplat en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència.

Les mesures les haurà d’aprovar el Consell d’Administració de l’ACA i seran efectives a partir que la resolució quedi publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Les mesures més destacades que es contemplen en aquest escenari són:

  • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’anterior escenari d’excepcionalitat, el límit era de 230 l/hab/dia.
  • El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l’ens local. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
  • Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  • Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

Per a més informació, consulteu el Portal de la sequera, habilitat per la Generalitat de Catalunya.