Aprovat pel Ple el conveni amb l’IMPSOL per construir una nova promoció d’habitatges de lloguer per a la gent gran

Ple municipal de Sant Just Desvern

Ahir, 28 de setembre de 2023, es va celebrar el ple municipal ordinari de Sant Just Desvern corresponent al mes de setembre. Es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l’Ajuntament.

En aquest ple, es va prendre coneixement de la renúncia a l’acta del regidor Aleix Abadia, de la CUP, que ja no hi va assistir. És per aquest motiu que la CUP no figura en el quadre de votacions. Es remetrà l’acord a la Junta Electoral Central perquè expedeixi les credencials de la següent candidata en la llista, Anna Vilanova.

Al final de la sessió es va fer un minut de silenci a petició de l’alcalde, Joan Basagañas, en record a les 49 dones assassinades per violència masclista a l’estat espanyol des de gener d’aquest any i després d’un estiu especialment cruent.

Finalment, la regidora de Gent Gran, Quima Giménez, va llegir el manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra l’1 d’octubre.

Àrea d’Economia: préstec per al nou pavelló esportiu a Mas Lluí

El primer punt de l’ordre del dia va ser la sol·licitud del préstec a llarg termini per al finançament parcial de les inversions previstes al pressupost de 2023, per import de 3.163.900 €, que va quedar aprovat.

Gran part d’aquest import servirà per finançar el futur pavelló esportiu, que s’ubicarà al barri de Mas Lluí.

La disposició del préstec serà d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, i la durada del contracte és de 10 anys, amb un sistema d’amortització trimestral.

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SANT JUSTJUNTS  ERC  PP  VOX  
A favorA favorAbstencióEn contraAbstencióA favorA favor

Àrea d’Alcaldia i Serveis Generals: Programa 3+6 per a l’ocupació laboral

De l’Àrea d’Alcaldia i Serveis Generals, per unanimitat, es van aprovar inicialment les bases de la subvenció del Programa 3+6, que ja s’ha implementat altres anys en el municipi amb resultats positius. Concretament, es van atorgar aquestes subvencions els anys 2018, 2019 i 2021.

Es tracta d’un programa ocupacional de caràcter integral i ja consolidat. Consisteix a facilitar que empreses de qualsevol naturalesa contractin, formin i orientin persones que es troben en situació de cerca de feina activa.

Així, l’Ajuntament seguirà invertint recursos propis per assegurar que persones en situació d’atur puguin tenir accés a una orientació, formació i ocupació laboral de qualitat i estable. El Servei de Promoció Econòmica publicarà les ofertes d’ocupació a la plataforma XALOC.

L’Ajuntament subvencionarà el programa durant nou mesos, i l’empresa beneficiària haurà de mantenir la relació contractual amb les persones participants com a mínim durant tres mesos més.

Àrea de Territori: Nova promoció d’habitatge de lloguer per a majors de 60 anys

Un dels punts més destacats del ple de setembre va ser l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’IMPSOL per a la sessió del solar del carrer Generalitat, 8, on es construirà una promoció d’habitatge de lloguer per a la gent gran.

La promoció, al barri de Can Modolell, preveu la construcció de 42 habitatges de lloguer per a persones majors de 60 anys. Aquests habitatges se sumaran als 84 existents al Centre Social El Mil·lenari. 

Per donar resposta a les necessitats detectades pels serveis socials municipals, se’n construiran de dues tipologies:

  • Habitatges d’un dormitori
  • Habitatges de dues habitacions

L’edifici també disposarà de serveis comunitaris i d’una sala polivalent a la planta baixa per a la realització d’activitats destinades a les persones usuàries dels habitatges, però també a altres col·lectius. 

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SANT JUSTJUNTS  ERC  PP  VOX  
A favorA favorA favorAbstencióAbstencióA favorA favor

Proposició d’urgència: conveni urbanístic de col·laboració per al desenvolupament de la urbanització de Garrofers

Per urgència, es va aprovar el conveni urbanístic de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’Associació de Veïns de la Plana Bellsoleig i la Junta de Compensació de la UA2 Garrofers per al desenvolupament d’aquesta nova zona urbanística.

Per part de la Junta de Compensació UA2-Garrofers, es redactarà i promourà una modificació del pla parcial de la Bonaigua, per tal d’executar un vial de connexió del barri amb la rotonda de Can Mèlich, establir una densitat màxima per parcel·la i modificar l’ordenació de l’alçada màxima.

PSC  SANT JUST EN COMÚ  ENDAVANT SANT JUSTJUNTS  ERC  PP  VOX  
A favorA favorA favorA favorEn contraAbstencióAbstenció

Mocions

Es van presentar quatre mocions:

  • La moció del grup municipal de VOX per preservar la seguretat en el nostre municipi va quedar rebutjada.
  • La moció promoguda per la CAL i presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana Sant Just Desvern, en suport al Correllengua 2023, es va aprovar.
  • La moció de Junts per implantar mesures resolutòries que millorin l’accés de les famílies a l’educació a les escoles de Sant Just Desvern, amb especial incís en l’escola bressol, va quedar rebutjada.
  • La moció de Junts de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà es va aprovar.