Oberta la licitació per a la concessió del bar del Mil·lenari

Bar del Mil·lenari

Ja està oberta la licitació per a la concessió del bar del Mil·lenari, de Sant Just Desvern. S’hi poden presentar sol·licituds fins al 18 de setembre de 2023. En tractar-se d’una concessió de l’Ajuntament, tindrà una durada de quatre anys, amb l’opció de pròrroga per a dos anys més.

El bar del Mil·lenri, situat al carrer del Mercat, cantonada amb el carrer Freixes, disposa d’una ubicació privilegiada, al centre del municipi, en l’entorn del parc del Mil·lenari. L’aforament és de 40 persones a l’interior i 48 a la terrassa exterior.

D’acord amb el plec de prescripcions tècniques, la persona adjudicatària de la concessió tindrà l’obligació de realitzar obres i actuacions per renovar i millorar l’espai. El cànon mínim per participar en la licitació de la concessió i que podrà ser millorat per les persones licitadores és de 8.044,53 euros l’any, equivalents a 670,37 € mensuals.

El plec de condicions i la convocatòria per a la presentació d’ofertes estarà publicat durant 30 dies hàbils (des del 2 d’agost fins al 18 de setembre de 2023) al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Just (e-tauler), a la web del perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.