Repensem l’entorn de la Bonaigua: ajuda’ns a decidir com ha de ser

Repensem l'entorn de la Bonaigua, Sant Just

Fa més d’un any es van suspendre les llicències per evitar que a la Bonaigua s’apliqués el planejament que està aprovat i que preveia una forta edificació just abans del Parc Natural de Collserola, en el paratge denominat com la Bòbila (al costat del pont de Can Padrosa).

En aquest període i amb el suport del serveis urbanístics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha elaborat una alternativa profundament diferent a l’anterior –amb diferents opcions–  per la riera de Sant Just en l’àmbit de la Bonaigua.

Es tracta d’una proposta orientada a la creació d’un parc de ribera que garanteixi la continuïtat dels espais lliures entre les masies de Can Fatjó i Can Gelabert, que alhora també permetrà definir els nous fronts de la ciutat amb el parc fluvial de la riera de Sant Just i el Parc Natural de Collserola.

Aquesta alternativa es planteja des d’una mirada que cerca recuperar els valors ambientals i socials del territori, amb tres idees clau:

  • Renaturalitzar l’espai recuperant la riera, el seu traçat i la seva vinculació amb la natura que l’envolta.
  • Reteixir la trama urbana, potenciant la vinculació transversal dels barris, promovent una millor accessibilitat, amb edificacions i usos que aportin vitalitat i control social al conjunt.
  • Capgirar la imatge actual i assolir un front paisatgístic atractiu per al conjunt de la riera.

Volem que la ciutadania de Sant Just conegui, opini i faci propostes de modificació sobre aquesta alternativa. És per això que es convoca tothom a un procés participatiu obert, en el qual, partint d’una àmplia reflexió sobre el model de ciutat i atenent les complexitats territorials, puguem elaborar propostes positives i realistes que facin possible el disseny d’un municipi amb i per tothom.

Sessions de participació ciutadana

  • Dijous 16 de març, 19 h: primera sessió informativa de presentació pública de l’Avanç
  • Dijous 23 de març, 18.30  h: sessió de debat i un taller obert amb taules de treball per facilitar les aportacions  de la ciutadania.

Digues la teva

participabonaigua@santjust.cat

Inscripcions a les sessions de participació

Més informació sobre el projecte i les sessions de debat