El ple de juny aprova el III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern

sala de plens

Un dels punts més destacats de la sessió plenària celebrada ahir, corresponent al mes de juny, va ser l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Sant Just Desvern,  amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat de gènere a l’ens local i d’apostar per unes polítiques feministes que treballin per a la igualtat efectiva entre dones i homes i l’erradicació de la violència masclista al municipi de Sant Just Desvern.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorA favor

Dins de l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat es va aprovar la modificació singular de la relació de llocs de treball respecte dels llocs de treball d’agent (OAC) de la Policia Local i de tècnic/a de gestió pressupostària amb el mateix sentit del vot:

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor

També es van aprovar com a festes locals per l’any 2023 a Sant Just Desvern, el dijous 6 d’abril (Dijous Sant) i el dilluns 26 de juny.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorA favor

Dins de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient es va aprovar la rectificació de l’inventari de béns municipals immobles, drets reals i béns que integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióA favorA favor

D’altra banda, es van aprovar la primera pròrroga dels Lots 1 i 2 del contracte de servei pel manteniment de les instal·lacions tècniques als equipaments municipals i a la via pública, i el tercer període de pròrroga del contracte mixt per lots del servei de l’arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat, amb el mateix sentit del vot:

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor

A més, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública al municipi amb un pressupost de gairebé 84.000 €.    Els punts del servei seran 6, amb un total de 66 bicicletes, i estaran ubicats a:  Mas Lluí, Parador, TRAM Walden, TRAM Rambla, Miranda-Canigó i Pl. Maragall.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorEn contraEn contraA favor

Dins la mateixa Àrea també es va aprovar donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Ctra. Reial – Parc de Torreblanca – Can Biosca.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorEn contraA favorA favorAbstencióAbstencióA favor

El ple debat quatre Mocions

  • Moció presentada pel grup municipal del PSC per donar suport al dictamen “Atenció primària de qualitat i pròxima a la ciutadania” del Consell de Salut del Baix Llobregat, que va ser aprovada per unanimitat.
  • Moció d’urgència presentada pel regidor no adscrit perquè l’Ajuntament de Sant Just Desvern sol·liciti subvencions del Fons Europeu Next Generation, que va ser aprovada per unanimitat.
  • També es va aprovar la Moció d’urgència presentada per la regidora no adscrita per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català:
PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
AbstencióA favorA favorA favorA favorA favorA favor
  • La Moció d’urgència presentada pel grup municipal Endavant SJ i per la regidora no adscrita per oferir una solució a les famílies que s’han quedat sense places a la llar d’infants municipal Marrecs va ser rebutjada.
PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
En contraA favorEn contraEn contraAbstencióA favorAbstenció

A més, es va fer la lectura del Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades, en la qual es va recordar que des del municipalisme català es treballa perquè existeixin vies legals i segures que garanteixin la vida de la població en moviment, vingui d’on vingui, perquè el refugi és un dret, i l’acollida digna, una obligació.

El ple es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, on es pot consultar íntegrament.