El ple de maig aprova el Pla Local de Salut 2021-2024

ple municipal sant just

Un dels punts més destacats de la sessió plenària celebrada ahir, corresponent al mes de maig, va ser l’aprovació del Pla Local de Salut 2021 – 2024 per tal d’establir les estratègies de les polítiques municipals en matèria de salut a Sant Just Desvern. Es tracta d’un pla que defineix 4 línies estratègiques orientades a millorar la salut de les persones del municipi: com a ciutat cardioprotegida, que fomenta els hàbits de salut, que millora els hàbits de salut mental i que està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstencióA favorA favor


També s’ha aprovat la revisió de preus del contracte per a la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, per la variació de l’IPC del 6,1%.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióEn contraA favorEn contra En contraA favor


Pel que fa a temes vinculats a la mobilitat, s’ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament. Així, es podrà desplegar al municipi una prova pilot durant l’any 2022 per implantar el servei de pagament en la zona reservada a residents, mitjançant una aplicació tecnològica.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorAbstenció A favorA favor


Quant a punts d’urbanisme, s’han aprovat dues pròrrogues de contractes. D’una banda, la primera pròrroga del Lot 3 del contracte de servei pel manteniment de les instal·lacions tècniques (aigua-gas-electricitat-climatització) als equipaments municipals i a la via pública, subjecte a regulació harmonitzada.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor


D’altra banda, la primera pròrroga del contracte de serveis de manteniment i control sanitari de les aigües freàtiques i pous de diverses parts del municipi.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor


A més, s’ha aprovat l’interès en acceptar la cessió parcial de la concessió de la Fundació Privada Indústries Gràfiques a favor de la Generalitat de Catalunya de l’espai on s’ubica l’Institut Antoni Algueró, al carrer Parlament Català.

PSCEndavant  SJ ERCEn Comú  CUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorA favorA favorA favorAixí mateix, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiri. S’establirà una nova tarifa per l’espai de dol perinatal, que permetrà situar una estrella amb nom o sense per la pèrdua viscuda. A més, es millorarà el procediment actual per facilitar les ampliacions fins als 50 anys a aquelles persones amb títols funeraris de 25 anys o que acumulin renovacions per un període igual o superior als 25.

El ple es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, on es pot consultar íntegrament.