El ple d’abril aprova l’inici de la licitació per al manteniment de l’arbrat, jardineria i zones verdes de Sant Just Desvern

foto ple Sant Just

Un dels punts més destacats de la sessió va ser l’aprovació com a punt d’urgència de l’inici de la licitació per al manteniment de l’arbrat, jardineria i zones verdes de Sant Just.  Amb aquest nou contracte s’augmentarà la dotació de personal destinada a les tasques de jardineria del municipi, la freqüència de pas a zones com Mas Lluí, les Basses de Sant Pere, o el Parc Maragall al barri Nord i un increment en la dotació pressupostària de 120.000 € situant la despesa anual en un total de 578.000 €.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorEn contraA favorEn contraAbstencióA favor

Quan a temes vinculats a l’àrea d’economia, es va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions dels equipaments municipals, on s’incorpora una tarifa nova relacionada amb l’ús del camp de futbol, així com la modificació de les ordenances que regulen els preus públics per la prestació del servei de l’escola bressol municipal i dels cursos municipals d’arts plàstiques per a infants. En el cas de l’escola bressol, es planteja un increment de les tarifes del 2 %, per tal de recollir l’increment aplicat a les retribucions del personal de l’escola bressol de titularitat municipal en l’any 2022. En el cas del Carrau, s’actualitzen les tarifes per tal d’adequar-les a les previsions de la licitació del servei que es durà a terme properament i es posa en marxa la tarifació, que te en compte les rendes de les famílies per fixar el preu del servei. 

El sentit del vot per a les dues propostes ha estat:

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióAbstencióA favorAbstencióAbstencióA favor

Seguidament es va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament i el     Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació de serveis d’assistència tècnica en l’àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible a les administracions locals per a l’impuls socioeconòmic, el desplegament de l’estratègia comarcal i la reactivació.

En matèria de Serveis a la Persona, es va aprovar l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili.   El cost anual d’aquest servei és de 818.000 €.

PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorEn contraAbstencióAbstenció

I per unanimitat, es va aprovar el conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), de la biblioteca Joan Margarit de Sant Just Desvern.

El ple debat dues mocions

En el capítol de mocions es van aprovar les dues que es van presentar:

  • Moció del regidor no adscrit per declarar Sant Just ciutat amiga dels  animals
PSCEndavant SJERCEn ComúCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorAbstencióAbstencióA favor
  • Moció d’urgència de la regidora no adscrita per a la protecció del Parc Natural de Collserola, que va ser aprovada per unanimitat

El ple es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, on es pot consultar íntegrament.