L’Ajuntament avança en la seva entrada a TERSA-Barcelona Energia, una aposta per l’energia renovable i la transició energètica

De manera telemàtica, ahir es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de gener, que va començar amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’holocaust.

Seguidament, el ple va aprovar per unanimitat la ratificació del Decret de 14 de gener de tres dies de dolor oficial per la defunció de Ricardo Bofill i Levi. Els diferents grups municipals van demanar que es proposi a la Comissió del Nomenclàtor posar el nom de l’arquitecte a un espai del municipi.

A continuació es va aprovar inicialment l’expedient per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica, mitjançant la incorporació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa TERSA – Barcelona Energia presentada per  l’equip de Govern (PSC i Movem), amb el suport dels grups  ERC, CUP, regidor no adscrit i regidora no adscrita i amb l’abstenció de JuntsXCat.

PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióA favorA favorA favorA favorA favor

Després de l’aprovació inicial pel ple, aquest expedient se sotmetrà a informació pública durant un període de trenta dies hàbils abans de sotmetre’s a votació per ser aprovat definitivament.

Aprovats dos punts de l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient

En matèria d’urbanisme, s’ha aprovat la desestimació del recurs interposat contra l’acord del setembre de 2021, de suspensió, durant un any, de tramitacions urbanístiques en l’àmbit de la Riera, entre la Bonaigua, Can Padrosa i el Camí de la Muntanya. Amb aquesta suspensió temporal es revisaran les condicions d’ordenació urbanística de l’espai per tal de garantir que aquesta zona compleixi la seva funció de transició entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorA favorA favorA favorA favorAbstenció

D’altra banda, el ple ha donat llum verda a la modificació de les bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del projecte europeu Life Rethinkwaste per fomentar la separació de residus.

PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorA favorAbstencióA favorEn contra En contraAbstenció

Aprovats dos punts de les àrees d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat

S’ha aprovat per unanimitat l’increment de les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament en un 2%, d’acord amb el límit establert en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.

Un altre punt destacat en matèria de personal ha estat l’aprovació de la modificació de les característiques i de la retribució d’un lloc de treball de personal eventual, que passarà a tenir funcions en matèria d’acció política, la representació i la projecció institucional.

PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
A favorAbstencióAbstencióA favorEn contra En contraAbstenció

El ple debat dues mocions:

  • Moció del regidor no adscrit sobre educació ambiental a Sant Just Desvern i la nova deixalleria, que va ser rebutjada.
PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
En contraAbstencióAbstencióEn contraAbstenció A favorA favor
  • Moció dels grups municipals d’ERC, la CUP i de la regidora no adscrita per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost, que va ser aprovada.
PSCJuntsxCATERCMovemCUPRegidora no adscritaRegidor no adscrit
En contraA favorA favorA favorA favor A favorA favor

El ple, que es va celebrar telemàticament, es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament, on es pot consultar íntegrament.