Finançament europeu per fer realitat el corredor verd de La Vall de Sant Just

L’actuació del corredor verd de la riera de Sant Just ha suposat la creació del tram de connexió amb un trenat de camins i itineraris que vertebren l’eix verd de La Vall de Sant Just, unint diferents municipis i zones naturals de l’àrea metropolitana. Els objectius inicials per al Desenvolupament del projecte es resumien en tres: aconseguir la continuïtat del corredor verd, la connexió de Mas Lluí amb el centre del municipi (Onze de Setembre) i la connexió de Mas Lluí amb el barri Sud de Sant Just Desvern.

L’actuació ha permès crear els camins de connexió entre el sector de Mas Lluí i el barri Sud, així com la connexió amb la zona industrial i la futura deixalleria. Aquests camins. Amb una longitud total d’1,1 km, alhora ha permès unir els altres tres trams existents del corredor verd de La Vall i generar un itinerari ininterromput de 6 km per a vianants i ciclistes en una zona que combina natura i grans centres generadors d’activitat.

L’estalvi energètic aconseguit amb aquesta actuació és de 70tCO2eq/any.

Aquestes obres s’han finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, mitjançant una inversió total de 995.683,69 €. L’import de l’ajut ha estat de 497.841,84€.