Recreació en 3D del nou Teatre Ateneu

Amb una previsió de finalització a finals de l’any vinent, les obres del que serà el Teatre Municipal Ateneu continuen avançant.  Aquesta actuació és una de les accions previstes en el Pla d’Acció Municipal (PAM), que forma part dels objectius de millora de l’espai públic i dels equipaments municipals. 

La que fins ara s’anomenava Sala Municipal de l’Ateneu necessitava una rehabilitació integral. Amb aquestes obres es milloraran les condicions d’accessibilitat, tèrmiques i acústiques; les de seguretat, d’escenografia i de protecció contra incendis, i es rehabilitarà la coberta, mitjançant la substitució de l’estructura, amb un pressupost d’execució de gairebé 2.500.000 €, que compta amb diferents ajuts de la Diputació i altres entitats.

Les obres s’estan realitzant amb el màxim impacte intern, per assolir un gran teatre municipal, i la mínima afectació externa, per pal·liar les molèsties al veïnat de la zona.

Com serà el nou Teatre Ateneu?

Podeu visualitzar com serà el nou Teatre Ateneu a partir d’aquesta recreació en 3D.

Millores de l’espai arquitectònic 

La planta baixa s’està reformant íntegrament tot mantenint el caràcter tradicional de la sala de teatre alla italiana, amb grades frontals i llotges laterals. La platea disposarà d’una plataforma motoritzada que substituirà el sistema hidràulic per un d’elèctric. A més, les butaques es podran amagar per tal de possibilitar l’actuació en aquest espai, que permetrà més flexibilitat i versatilitat a l’hora d’organitzar esdeveniments.

L’edifici es dotarà amb dos ascensors i una rampa; també s’està fent una nova planta  subterrània on s’ubicaran uns nous lavabos, un espai diàfan per a exposicions, magatzems diversos i els camerinos, que es reformaran íntegrament. També s’afegeix una planta altell, on s’instal·larà el control d’àudio i so.

Pel que fa a la coberta, se n’executa una de nova que millora les condicions tèrmiques de l’edifici i que podrà suportar el pes del nou altell, les noves màquines de clima i les futures plaques fotovoltaiques que permetran l’autoconsum de l’edifici.

Millora de les condicions d’accessibilitat

Els espais de circulació i els ascensors permetran la utilització de l’edifici a persones amb mobilitat reduïda. A més, la sala disposarà d’un elevador que facilitarà l’accés a la platea, i els nous lavabos i els camerinos tindran banys accessibles.

Millora de les condicions tèrmiques    

S’està col·locant aïllament a terra en contacte amb el terreny de la planta soterrani, a les façanes i a la coberta, complint la normativa d’estalvi energètic.

Millora de les condicions acústiques 

Es dotarà d’un fals sostre acústic, d’un revestiment de fusta en els paraments i portes i  d’una moqueta. També es tapiaran les finestres.

Millora de les condicions de protecció contra incendis

L’edifici garantirà l’evacuació en cas d’incendi fins arribar a un espai exterior segur: es compartimenten i sectoritzen els espais i es doten dels elements necessaris de protecció contra incendis.

Millora de les condicions d’escenografia   

S’està construint un altell tècnic que permetrà la manipulació dels elements escènics com talls motoritzats (per a la il·luminació, el teló de fons i el ciclorama); talls manuals (per a les bambolines i cametes laterals); un carril motoritzat per a la cortina americana; un quadre d’embocadura amb càmera negra, i una infraestructura d’il·luminació espectacular i audiovisual.

Què podrem fer al Teatre Ateneu?

Amb totes aquestes millores, es dotarà el teatre dels elements i equipaments necessaris per donar resposta als diversos usos plantejats, fet que permetrà l’exhibició d’activitats escèniques de diferents tipologies com cinema, teatre amateur i professional, dansa, concerts, música clàssica, conferències, sala de ball i presentacions, entre d’altres.  

El nou Teatre Ateneu serà un servei municipal que contribuirà al desenvolupament cultural de Sant Just des d’una perspectiva completament pública: incidirà en tota la comarca mitjançant una programació d’activitats per a tots els públics i complementarà el seu calendari amb actes de cessió d’espais i de produccions pròpies de les entitats i empreses locals.

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat un pla d’usos que es divideix en tres eixos fonamentals: 

D’altra banda, també tindrà una activitat paral·lela d’activitats culturals, cíviques i socials com conferències, xerrades, cicles, debats, fòrums, assaigs oberts o tallers. 

Per confeccionar aquest pla d’usos s’ha tingut en compte la visió i els suggeriments de tots els agents implicats: de l’equip de govern i l’oposició, del personal tècnic municipal, de les entitats i equipaments culturals i educatius del municipi i d’artistes locals. Per descomptat, s’ha escoltat d’una manera molt especial l’entitat de l’Ateneu, tant a l’antiga com a la nova Junta Directiva, ja que són coneixedors de l’espai i de la seva trajectòria.